Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding

Advania lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Caperio Holding med målsättning att komplettera och stärka sitt erbjudande som en ledande nordisk IT-koncern. 

Caperio är ett svenskt IT-bolag som har som mål att stötta dess kunders mål och affärsidéer genom att optimera deras IT-miljö. Caperio har kunder i alla branscher och är stora i både publik och privat sektor där man erbjuder paketerade lösningar för produktförsörjning, konsult och managerade IT-tjänster.

Advania har noggrant följt Caperios utveckling och bedömer att en sammanslagning av bolagen kompletterar och stärker Advanias position på marknaden och förbättrar bolagets framtida tillväxtmöjligheter. Förvärvet är i linje med Advanias tillväxtstrategi och tillför koncernen en breddad kundbas samt cirka 120 kompetenta medarbetare. Caperio har några av branschens mest nöjda kunder, till vilka Advanias erbjudande kan breddas genom förvärvet. Advania ser en stor potential med att integrera Caperios affär med Advanias erbjudande, och därmed kunna addera betydande värde för bolagets kunder.

Gestur G. Gestsson, Koncernchef i Advania:

– Affären ligger i linje med vår målsättning och strategi att ytterligare stärka vår position som ett av Nordens ledande IT-bolag. Tillsammans kommer vi vara ännu starkare i vår målsättning att vara den mest flexibla och värdeadderande partnern till våra kunder. Jag välkomnar även Caperios medarbetare att vara med på vår gemensamma resa där vi kan fortsätta stödja våra gemensamma kunder på ett ännu bättre sätt genom ett bredare och mer komplett erbjudande.

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige:

– Den föreslagna sammanslagningen har en övertygande strategisk logik och genom vår kombinerade storlek samt erbjudanden så kommer vi ta ytterligare ett offensivt steg som en ledande nordisk IT-koncern. Advanias lösningar, kompetens och erfarenhet kombinerat med Caperios styrkor och intressanta kundbas skapas en god potential till vår fortsatta tillväxt i Sverige.

Espen B. Hartz, CEO Advania Norge:

- Vi gleder oss over å være del av et ambisiøst IT-konsern i vekst. Oppkjøp av Caperio vil styrke Advania som ledende IT-selskap.

Ytterligere information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Espen B. Hartz, CEO Advania Norge
Mobil: +47 930 29 688
Epost: espen.hartz@advania.no

Gestur G. Gestsson, Koncernchef Advania-koncernen
Fredsborgsgatan 24
117 43 Stockholm
Mobil: +46 761 400155
Epost: gestur@advania.com
www.advania.com

Mikael Noaksson, VD Advania Sverige
Mobil: +46 761 400080
Epost: mikael.noaksson@advania.se

För information och dokument avseende Erbjudandet: www.advania.com/offer 


 

 

 

 

Nytt ERP-system, nytt hjerte

Sentralt for GC Rieber var det å finne en leverandør og et system som kunne legge til rette for prosesser som foregår både på tvers av selskaper i konsernet GC Rieber og i det enkelte selskap. Microsoft Dynamics AX er et forretningssystem som håndterer organisasjoner som er både konsern og et konglomerat av selskaper på samme tid, slik som GC Rieber.

Ingen toppstyrt prosess
Og det var ute i forretningsenhetene det hele startet. I økende grad opplevde de ansatte behov for et mer fleksibelt og oppdatert system. Mangel på presis informasjon, og det å måtte gjøre flere operasjoner om og om igjen, var årsaken til ønsket om ny løsning i GC Rieber.

Likevel kan det oppleves tungt å skulle skifte ut det systemet man er kjent med over tid. Det kan være som å skulle bytte ut den gamle Forden som du kjenner alle lyder og triks med. Men etter hvert som hostingen tiltar, og venner ikke lenger vil sitte på med deg, er det på tide med ny bil. Slik er det også med forretningssystemer som styrer kjerneprosessene i virksomheten din. De må ikke utgjøre en sikkerhetsrisiko, men sørge for at du kommer effektivt dit du skal.

“Et komplekst konsern” blir GC Rieber gjerne omtalt som, selskapet som gjennom generasjoner har drevet næringsutvikling i Norge og globalt. Nå skal konsernet ta i bruk et forretningssystem som kommer til å endre hverdagen både for ansatte og kunder. Dette er også noe selskapets toppsjef ønsker å få til, å utvikle endringsevnene samtidig som leveransekraften øker.

Konkurransedyktig
– Vårt mål er at samarbeidet med Advania skal gjøre GC Rieber mer fremoverlent. Forretningssystemet er selve hjertet i en virksomhet, og mer presis og komplett informasjon gjør at vi blir effektive i arbeidsprosessene våre og dermed mer konkurransedyktig i forhold til våre konkurrenter, sier administrerende direktør Paul-Christian Rieber i GC Rieber

Store prosjekter innen eiendom og shipping er dagligdags for GC Rieber. Men å implementere ny ERP-system skjer kanskje bare hvert 10. år, eller én gang hver generasjon i det familiedrevne konsernet. Noen vil sågar sammenlikne skiftet med en hjertetransplantasjon. Det er trolig årsaken til at administrerende direktør Paul-Christian Rieber gir prosjektet viktighetsgrad 10 på en skala fra 1 til 10.

Og når GC Rieber nå gjennomfører dette prosjektet og klargjør selskapet for den moderne tidsalder, er det også med tanke på at egne ansatte skal ha et effektivt og godt arbeidsverktøy. At nytt IT-system kan møte utfordringer kjenner mange ledere til, og i GC Rieber anerkjenner man derfor betydningen av å involvere og sørge for åpen og tydelig kommunikasjon – både internt i bedriften og med leverandøren Advania.