<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4486857&amp;fmt=gif">
MØT OSS PÅ ARENDALUKA

It Sikkerhet i 2030: Hva slags kompetanse trenger vi, og hvem sitt ansvar er det?

Vi står overfor en digital fremtid hvor IT-sikkerhet blir stadig viktigere. Hvilken kompetanse trenger vi for å møte fremtidens utfordringer, og hvem har ansvaret for å sørge for denne sikkerheten? Har ledelsen tilstrekkelig kompetanse til å ta de rette strategiske valgene? Hva trenger de å kunne? Bli med på en spennende og innsiktsfull debatt med eksperter fra bransjen. 

https://www.arendalsuka.no/programsok/details/24852

Medvirkende i debatten:

  • Øyvind Husby, Administrerende direktør, IKT Norge
  • Ole Tom Seierstad, National Security Officer, Microsoft Norge
  • Øystein Andreassen, Seksjonsleder, Nasjonalt Cyberkrimsenter i Kripos
  • Jostein Løvbråten, Seksjonsleder IRT, Advania Norge
  • Thommy Mikkelsen, Seksjonsleder Sikkerhet IAM, Advania Norge
  • Henric Skalberg, Head of Cyber security and Compliance Advania Group

     

Meld deg på :)