Overbevise ledelsen om å investere i skytjenester | Advania
Skytjenester Skyreise 06.06.2019

Mal for presentasjon: Slik overbeviser du ledelsen om å investere i skytjenester

For å hjelpe deg med å få gjennomslag for investering i skytjenester, har vi laget en fremgangsmåte du kan følge for å overbevise ledelsen.

Å investere i skytjenester kan bidra til innovasjon og forretningsutvikling i din bedrift. For å hjelpe deg med å få gjennomslag for investeringen, har vi laget en presentasjon du kan bruke overfor ledelsen.  


Du kan klikke her for å laste ned presentasjonen. Nedenfor gjennomgår vi hvordan du bør gå frem. 

Problemdefinisjon  

Definer problemet eller utfordringen virksomheten står overfor. Forklar det på en slik måte at ledelsen både forstår hva som er utfordringen, og hvorfor det er en utfordring. 

En utfordring kan eksempelvis være for dårlig samarbeid innad i bedriften, lite fleksible systemer, for dårlig sikkerhet eller lav konkurransedyktighet. I dette tilfellet kan vi bruke lav konkurransedyktighet og lite fleksible systemer som gjennomgående utfordring.

Identifiser årsaken til problemet

Etter du har definert problemet vil det være hensiktsmessig å presentere og forklare begrepet prosessgjeld. Prosessgjeld underbygger din argumentasjon om hvorfor man skal investere i skytjenester.

Prosessgjeld er kort forklart når store investeringer gjøres på grunn av et enormt etterslep, som følge av manglende kontinuerlige endringer eller tilpasninger i virksomhetens prosesser. Dette skjer når bedriften i lang tid har utført oppgaver på samme måte uten å vurdere om det er mulig å endre prosessen for å blant annet øke effektiviteten, senke kostnader, tilfredsstille kunder og øke kvaliteten.

Konkretiser med utregninger

Det er viktig å vise til konkrete hendelser og eksempler på hvordan dårlig samhandling og manglende fleksibilitet fører til misfornøyde ansatte. I tillegg bør det det komme frem hva bedriften kan tjene på å effektivisere intern kommunikasjon.  

For å underbygge argumentene lønner det seg å vise til utregninger som viser hvor mye man kan spare på å investere i skyløsninger. Det kan lønne seg å prate med en potensiell leverandør som har erfaring med hvordan man gjør slike utregninger.  

Ved å ta for deg prosess for prosess, og se på kostnadene av måten selskapet gjennomfører ting på i dag, får man oversikt over hvilke områder som kan forbedres. Det gir også et klart bilde av hvordan andre typer teknologier og prosesser kan åpne opp for helt andre muligheter for forretningen.

Skytjenester er løsningen

Nå som du har identifisert et problem og hva som er årsaken til det, forventes det at du skal legge frem forslag til løsning. Først her presenterer du skytjenester som en løsning og viser til hva slags resultater det kan gi.  

For å øke konkurransedyktighet kan man analysere og sette opp en beregning på hvor mye investering i sky kan effektivisere interne prosesser og hvordan det kan åpne opp for nye forretningsområder.  

Her kan du gjerne vise til relevante eksempler på andre som har oppnådd resultater ved å investere i skytjenester. Blant annet kan du lese om vår kunde Pelagias reise fra tradisjonelle IT-systemer til moderne, skybaserte løsninger.

Hva er strategien? 

Avslutt med å presentere en kort strategi for hva som bør gjøres i etterkant av implementeringen. 

Interessert i å lære mer?

Last ned guide: Hvordan finne frem i jungelen av skytjenester

Relaterte artikler

Guide Hvilke IT-tjenester trenger du?
11.09.2023

Hvilke IT-tjenester trenger du?

Med et bredt spekter av ulike IT-tjenester kan det være utfordrende å identifisere hvilke tjenester som passer best etter dine behov. Enten du er en bedriftseier, en IT-ekspert eller bare en nysgjerrigper, er dette en guide...