038_te_advania_stvgr-9855
Last vår Guide

Kunstig intelligens i din bedrift

Last ned vår Guide om Kunstig Intelligens

PwC antyder at den globale BNP-en vil øke med opptil 14% fram til 2030 takket være den "akselererende utviklingen og adopteringen av AI" (AI er en forkortelse for Artificial Intelligence, på norsk heter det kunstig intelligens eller KI).

Men hva er drivkreftene bak en slik vekst?

På den ene siden er det en økning i bedrifters produktivitet. På den andre siden er det en økning i etterspørselen fra forbrukerne, drevet av bedre kvalitet og stadig mer personlige AI-forbedrede produkter.

Det er vanskelig å benekte at AI er fremtiden for forretninger - og før eller senere må flertallet av selskapene implementere det for å forbli konkurransedyktige.

67 % av lederne tror at AI vil hjelpe mennesker og maskiner med å samarbeide for å forbedre virksomheten – ved å kombinere kunstig og menneskelig intelligens.

I denne guiden forklarer vi nøkkelbegreper knyttet til AI, vi ser på hvordan det kan øke produktiviteten på din arbeidsplass, hva som bør være på plass før implementering, og hvordan Advania kan hjelpe.