<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4486857&amp;fmt=gif">
Advania_situasjonsbilder-2829-1
Last ned webinar

Bli best på Copilot i Microsoft Dynamics 365 CRM og Power Platform

Dette webinaret gir deg en innføring i hvordan du kan utnytte potensialet i Dynamics 365, Power Platform og Copilot - dette inkluderer en demo av miljøet og hvordan du kan bruke Copilot på best mulig måte i Dynamics 365. 

Copilot er mer enn bare en assistent - det er en intelligent partner som gir deg tilpassede råd, veiledning og innsikt basert på dine data og prosesser. Med Copilot kan du forbedre din produktivitet, kvalitet og effektivitet i bruk av Dynamics 365 og Power Platform.

Webinaret vil lære deg mer om hvordan Dynamics 365, Power Platform og Copilot kan gjøre deg enda mer salgseffektiv.