<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4486857&amp;fmt=gif">
Power BI Slik får du bedre innsikt og styringsinformasjon (1)
last ned webinar

Power BI: Slik får du bedre innsikt og styrings­informasjon

Microsoft Power BI hjelper deg med å samle inn, rapportere og analysere data fra forskjellige kilder på en enkel og interaktiv måte. Du kan lage dashboards og rapporter som gir deg innsikt og styringsinformasjon, og du kan dele resultatene med andre mennesker i organisasjonen din.

I dette webinaret får du en introduksjon til mulighetene i Power BI.

Vi vil blant annet se på:

  • Hva Microsoft Power BI er
  • Hvordan du kan lage gode rapporter og analyser
  • Viktigheten av et godt datagrunnlag
  • Beste praksis for rapportering og analyse i Power BI

Registrer deg nå for å sikre tilgang. Webinaret er tilgjengelig “on demand”, så det kan sees akkurat når det passer deg.