<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4486857&amp;fmt=gif">
Power BI Ta bedre beslutninger med analyser og rapporter
last ned webinar

Power BI: Ta bedre beslutninger med lett tilgjengelige analyser og rapporter

Med Power BI kan du enkelt samle inn og analysere data fra forskjellige kilder, og deretter visualisere resultatene på en interaktiv måte. Du kan lage dashboards og rapporter som gir deg innsikt i dataene på en enkel måte, og du kan dele resultatene med andre mennesker i organisasjonen din.

Gå fra data til innsikt ved å bruke Power BI sine avanserte funksjoner som prediktiv analyse, maskinlæring og AI-integrering, som gir deg dypere innsikt og prognoser basert på dataene dine.

I dette webinaret vil Per-Christian og Mathias blant annet vise deg hvordan du kan:

  • Benytte de ulike bruksområdene i Power BI
  • Lage rapporter og analysere data
  • Visualisere og publisere innsikt og styringsinformasjon
  • Samarbeide om innsikt

Registrer deg nå for å sikre tilgang. Webinaret er on demand, så det kan sees akkurat når det passer deg.