<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4486857&amp;fmt=gif">
Miljøbilder_ACDC_3
GRATIS SEMINAR 28.MAI i OSLO

Regulatoriske krav som en sikkerhetsdriver og et forretningsfortrinn: Identitet, data og applikasjoner er kritiske faktorer

PRAKTISK INFORMASJON

Tid: 28.mai kl 08.30-12.30
Sted: 
Auditorium H2 (under restauranten)/ Haakon Vlls gate 2, Vika

Velkommen til seminar!

I ukene og månedene fremover må organisasjoner ta stilling til nye regulatoriske krav som NIS2 og DORA. Disse kravene representerer et betydelig skifte fra GDPR, og vil kreve endringer i prosesser og tekniske løsninger. 

Hvordan kan regulatoriske krav både gi økt sikkerhet, men også være et forretningsfortrinn? Våre tilbakemeldinger fra markedet forteller oss at de som allerede er godt i gang med NIS2 øker og sikrer omsetning på å være compliant.

Advania og vår partner OpenText, vil i løpet av denne formiddagen vise hvordan bruk av riktige løsninger kan gi din organisasjon et foretningfortrinn samtidig som regulatoriske krav støttes.  

AGENDA

08.30 - 12.30 

Intro, kaffe og frokost

Compliance og sikkerhet er en «business enabler» 

I stedet for å være et problem og en hindring, kan compliance og sikkerhet bli en drivkraft for forretningsvekst og innovasjon.

Utnytt det sanne potensialet i dataene dine: Hvordan navigere gjennom etterlevelse, sikkerhet og innovasjon 

Inkludert: Use case med med forretningsverdi

I dagens datadrevne verden ser organisasjoner på data som "det nye gullet". Å navigere i komplekse personvernforskrifter, DPAer og risikoer forbundet med datadeling kan være en stor utfordring.

Voltage tilbyr en løsning som lar deg beskytte sensitive data i et kryptert format, mens du likevel kan utføre analyser på storskala krypterte data. Dette gir deg konsistente resultater og innsikt uten å kompromisse med datasikkerheten.

Voltage tar tak i mange av kravene (og utfordringene) knyttet til ulike regelverk, som GDPR og PCI DSS, og også kommende direktiver/forskrifter som NIS2, DORA og CRA.

Vi gjennomgår følgende use cases: 

  • Data discovery & risk assessments
  • Secure and compliant Test Data or Secured analytics & BI
  • Security by design for sensitive data 
  • The AI journey 
  • The Cloud Journey

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) - En kontinuerlig reise 

Identiteten er viktigere enn noen gang. Infrastrukturen blir mer fragmentert og trusselnivået forandres. Hva gjør vi i dag, og hva må vi tenke på. Hva blir det neste steget innen identitets- og tilgangsstyring etter Identity Fabric? Vi gir deg innsikt i hva som er tilgjengelig i dag, og hvordan vi fortsetter reisen innen IAM videre fra Identity Fabric til IAM Fabric.

Bygg sikkerhet inn fra starten - Vær compliant og sikker som standard 

Fokus på sikkerhet i livssyklusen for programvareutvikling er avgjørende for å forhindre sårbarheter i applikasjonen. Dette bidrar til å øke utviklerproduktivitet og reduserer gjennomgangs- og godkjenningstid.

Vi ser på ulike verktøy for sikkerhet gjennom hele utviklingsprosessen, slik at din organisasjon kan levere sikre og kompatible applikasjoner raskere. Og hvordan dette tilnærmer kan øke utviklerproduktiviteten og redusere gjennomgangs- og godkjenningstider. SAST, DAST, MAST, SCA, API etc

Advania Cyber Defense Center mer enn en SOC. 

Utover overvåking og respons på sikkerhetshendelser i sanntid, gjør vårt Cyber Defense Center identifisering og  analysering av hendelser og sårbarheter. ACDC Fokuserer og enda bredere på proaktiv beskyttelse og forebygging av cyberangrep. De utfører også trusseljakt (threat hunting), og risikovurdering.

Finn ut hvordan ACDC kan hjelp din organisasjon til å øke sikkerheten

Wrap up 

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet til høyre - velkommen!