Mind the gap! Hvorfor eiendomsforvaltere må henge med på ny teknologi

Artikler
05.11.2018

Krav til fleksibilitet, endrede arbeidsvaner og nye behov for kontorlokaler er blant trendene som utfordrer eiendomsforvaltere.

Fysisk

Siden 1990-tallet har den norske arbeidsplassen krympet med 50 %, fra rundt 30 m² per ansatte til cirka 17 m². Kontorlokaler for bedrifter reduseres stadig, eksemplifisert med større virksomheters samlokalisering i bygg hvor det er underkapasitet fordi mange ansatte tidvis jobber hjemmefra eller fra andre steder. Stadig flere tilbringer mer av sin arbeidstid utenfor den primære kontorplassen.

Elektronisk

Samtidig med at størrelsen på kontorlokaler endres, skjer en rivende utvikling hva gjelder den enkelte medarbeider. Med mobile arbeidsplattformer forventes det ifølge en undersøkelse fra 2013 at en kontormedarbeiders produktivitet vil øke med 22% frem til 2030. 

Ny teknologi er årsaken til reduksjon av fysisk kontorplass og økt produktivitet. Kontorlokalene blir mindre, men representerer stadig en viktig møteplass for bedrifter som verdsetter samarbeid og fysisk arena for kunnskapsdeling, informasjon og sosial kontakt.

Kundenes forventninger

Som gårdeier må eiendomsforvalterne håndtere endring, nye løsninger og imøtekomme leietakernes behov for fleksibilitet. En klar forventning er at interaksjonen med gårdeier er digital og brukervennlig.

Det er kostbart og frustrerende å kjøre en gammel bil som stadig må fikses på. På samme måte er det krevende å ha gamle forretningssystemer med kompliserte integrasjoner til støttesystemer. Kundene forventer mobil aksess, oppdatert informasjon og mulighet for skalering av sine avtaler.

Dette er trolig årsaken til at stadig flere eiendomsforvaltere utfordres til å løfte sine forretningssystemer over til mer brukervennlig, sømløs og helhetlige plattform. For når det gjelder egne forretningssystemer kan ikke eiendomsbransjen påberope seg å ha vært en early mover...

Close the gap

Tempoet er hurtig, kravene fra markedet øker. Eiendomsforvaltere må investere for å kunne lukke gapet mellom egne teknologiske løsninger og det leietakerne faktisk forventer - for at de igjen skal holde tritt med behovene til sine produktive, delvis nomadiske ansatte.


Kilde/inspirasjon: https://www.newsec.no


Tilbake
Bilde med nyheter