Kvinneandelen i IT-bransjen er på bare 28%, og det må vi gjøre noe med.

Artikler
06.03.2020

Per-Gunnar Furuseth, Direktør for Infrastruktur i Advania Norge, med 25 år + ledererfaring fra IT-bransjen, river seg i det lille håret han har. «Utviklingen går for sakte, vi trenger flere kvinner som ønsker å jobbe med IT». I bransjen er det ikke bare mangel på ressurser, det er mangel på kvinner. Kvinneandelen i IT-bransjen er 28%, og bare 17% av topplederne er kvinner.

Hvorfor er det viktig med flere kvinner i IT-bransjen?

«Bryr du deg om resultatene og businessen, burde du bry deg om kvinneandelen du har i teamet ditt. Historien og forskingen viser at bedre beslutninger tas, vi er mer innovative, trives bedre og har til og med bedre økonomiske resultater dersom du har mangfold. Ergo, skal du vokse og levere gode resultater, er det et konkurransefortrinn med kvinner i IT.»

Det positive er at kurven peker oppover for kvinner som søker seg til IT-bransjen. Andelen kvinnelige førstegangssøkere til IT-studier har økte fra 16 prosent til 24 prosent på 5 år. Advania Norge har selv en kvinneandel over gjennomsnittet for bransjen, men få kvinner i salg- og lederposisjoner.

«Vi som selskap at har et ansvar for å tiltrekke og utvikle kvinnelige talenter.» Per-Gunner trekker frem to råd han selv benytter seg av. I rekruttering er mangfold alltid fremst i panna. Stillingsannonsene og inntrykk fra intervjuer må vise mangfoldet som allerede er i Advania, og appellere til både kvinner og menn. «Den største fella du kan gå i er å ansette en som kliss lik deg selv. Hvem skal utfordre det etablerte og drive selskapet videre dersom dere alle er like?» Tilsvarende er rollemodeller svært viktig i utvikling av kvinnelige talenter. «Rollemodeller er viktig for å få andre til å tørre å satse og bryte opp stereotypiene».

IT-bransjen er i en voldsom utvikling og vi bruker stadig flere og nye digitale verktøy. Per-Gunnar ønsker at flere kvinner skal være med å sette sitt preg på denne utviklingen. Brukergruppene må speiles i organisasjonen for å få et godt og lønnsomt sluttprodukt. I Advania har de selv tatt grep for å øke kvinneandelen. Advania er medlem av ODA-nettverk og FNs bærekraftsprogram som innebærer forpliktelse til aktiv innsats for å rekruttere, utvikle og beholde kvinner.

Til slutt har Per-Gunnar en oppfordring til kvinner som vurderer et karrierebytte. «Ikke vær redd for salgsroller eller lederjobber. Budsjett er bare tall. Er det noe mange kvinner er flinke på er det relasjoner, og det er det som gir business».


Tilbake
Bilde med nyheter