Korona - et kvantesprang for digital undervisning

Artikler
15.06.2020

Korona - et kvantesprang for digital undervisning

 

Magnus er Google Certified Trainer og har i mange år vært ungdomsskolelærer i matematikk og naturfag både i Norge og Sverige. Han har en mastergrad i IKT støttet læring og har de siste årene arbeidet som rådgiver innen pedagogisk bruk av IKT. I samarbeidet med Advania Skolepartner kan Magnus veilede og gi opplæring til pedagoger som ønsker å få en dypere og bredere forståelse innenfor pedagogisk og hensiktsmessig bruk av digital verktøy.

  

Vi spurte Magnus hvordan han ser for seg at korona-situasjonen med fjernundervisning har påvirket skolenes digitaliseringsprosess, hva vi har lært og hva vi burde ta med oss videre.

 

 

13.mars markerer kanskje den største omstillingen lærere i Norge har sett i moderne tid. Plutselig skulle man være lærer, kollega og kanskje forelder, alt på en gang fra kjøkkenbenken. De fleste av oss ble kastet ut i videokonferanseløsninger som zoom, teams, Whereby og Meet over natten. Noen var forberedt på det, men for de fleste ble læringskurven enorm.

 

Jeg startet som lærer på ungdomsskolen i 2000 og brant for at matematikk og realfag skulle inn i alle fag. Etter hvert skiftet jeg fokus til pedagogisk bruk av IKT og endte opp med en mastergrad innenfor IKT-støttet læring i 2014. Gjennom arbeidet med masteroppgaven fikk jeg en fantastisk mulighet til å jobbe sentralt i Asker kommune som veileder og rådgiver tilknyttet IKT i skolene. En av oppgavene var å utarbeide planer for IKT i undervisningen og i 2016 fikk vi til og med politikerne med på laget. Dette resulterte i at alle elevene i Askerskolen fikk sin egen digitale enhet -en Chromebook.

For min del kom denne lockdownen praktisk talt som en tidlig julegave når det kommer til digitaliseringsprosesser i norsk skole.

 

12 mars 2020 - shutdown. 13 mars - vi ble kastet ut i vannet, uten redningsvest og det eneste alternativet var å begynne å svømme. Dette resulterte i en reise som har vært et eventyr. Nå som vi skal tilbake til virkeligheten, håper jeg at vi tar med oss både gode og dårlige erfaringer fra denne perioden og ikke faller helt tilbake til skolen vi hadde før Koronaen.

 

 

Noen av de erfaringer vi tar med oss:

 

Samarbeid uavhengig av fysisk plassering

Samskriving

 

Videomøte -bare i Asker har det i løpet av de siste tre månedene blitt gjennomført nesten 300 000 videosesjoner

 

Stor dugnad - Korona-dugnad

God delingskultur - det er imponerende å se godviljen som er i oss lærere. Over natten ble omtrent 60 000 lærere medlemmer i gruppen “Korona-dugnad for digitale lærere” på Facebook. Her har det vært enorm trafikk. Lærere fra hele landet har spurt etter tips til undervisningsopplegg i fag/på tvers av fag og vi har villig delt med hverandre.

 

Digitale verktøy og ressurser

I løpet av få dager etter lockdown åpnet de fleste leverandører dørene til sine digitale verktøy og alle lærere som ønsket fikk gratis tilgang. Det var så mange muligheter at det nesten ble det vanskelig å velge. Dette resulterte for mange i«tvangskurs» i bruk av digitale ressurser i undervisningen. På mange måter var dette helt topp, samtidig som det belyste mangelen på ressurser hos de enkelte skolene/kommunene. 

 

Læringsvideoer har blitt et viktig verktøy for å fasilitere læring. 

 

Statistikk på bruk av ulike verktøy i Askerskolen

 

I Asker har vi jobbet mye for å ha rett utstyr og gode verktøy på plass. Vår erfaring er at riktig bruk av digitale ressurser og hjelpemidler vil bidra til at elevene blir mer motivert og engasjert. Bedre læring? Veien videre blir å jobbe med å dele god “digital” erfaring lokalt og mellom skoler i kommunen. Vi må vise muligheter og dele gode eksempler på god pedagogisk bruk. 

 

For eksempel 

Læringsplattformen Google Classroom som håndterer inn- og utlevering og samtidig gir deg og elevene støtte i vurderingsarbeidet.

 

Undersøkelsesverktøy som Google forms/skjema som på en meget enkel og raskt måte samler inn data fra alle elever. Alle kommer til tale og det kan hjelpe læreren i både forkant og etterkant av undervisningen.

 

Samskriving i dokumenter og presentasjoner. Elever og ansatte kan sitte på ulike lokasjoner og samarbeide synkront.

 

 

Det er viktig at alle elever blir sett og hørt. Når vi nå er tilbake i klasserommene må vi sørge for at vi fortsatt tar oss tid til å snakke med alle. Vi må ikke bli en del av statistikken til aftenposten 

 

 

Etter flere uker med stengte skoler ser vi tydelig hvor mye elevene har benyttet digitale læringsressurser. I Asker ser vi også en betydelig økning av Feidepålogginger i mai, da “vårens vakreste eventyr” startet: mattemaraton. 

 

Veien videre

Etter mange uker i unntakstilstand ser vi hvor avhengige skolene har vært av å kunne kommunisere via digitale verktøy- og ressurser. Uten det hadde ikke dette latt seg gjennomføre. Nå blir det spennende å se hvordan denne perioden og de erfaringen vi har gjort oss vil påvirke den fremtidige undervisningspraksisen i norsk skole. Selv tror jeg essensen i det hele handler om å bruke både analoge og digitale undervisningsmetoder på en hensiktsmessig måte ved å la de utfylle hverandre fremfor at den ene erstatter den andre.

 

Veien videre burde bli å standardisere skole-Norge. Et skole-Norge der alle elever har tilgang til en egen digital enhet og lærere fortsetter å videreutvikle samarbeidet rundt elever og fag slik at alle får de samme forutsetningene for å lære. Vi kan ikke stoppe opp. Vi må som andre idrettsmenn: øve for å bli bedre.

 

Velkommen til det kombinerte klasserommet skoleåret 2020/2021.

 

Det er som min gode venn Ole sier - Change is good - you go first
Nå må vi tørre å gå foran :-)

 

Magnus Johansson

 

 


Tilbake
Bilde med nyheter