Pilotprosjekt med Advania Skolepartner

Kundeopplevelser
16.11.2021

Færder kommune tok kontakt med Advania om støtte til å gjennomføre en pilot som innebar utprøving av 1:1 iPad i første klasse ved to skoler i Færder kommune allerede høsten 2020. Det ble satt opp en møteagenda og Advania var delaktig i innrammingen av piloten. Det innebar blant annet forventningsavklaring for deltakerne og oppstartsmøte med Apple Teacher program. Deltakerne hadde som mål å øke sin profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennom ulike utprøvinger med iPad 1:1 i 1. trinn og øke barnas produksjon. Advania fulgte tett opp med gode eksempler, læringsvideoer i tråd med fagfornyelsen, meget god veiledning underveis i prosjektet og en god avrunding av piloten.

Vi spurte IKT-rådgiver i Færder kommune, Marit Lyngheim Wilhelmsen, hvilke fordeler samarbeidet med Advania Skolepartner gav for prosjektet. Marit svarer, "Lærerne fikk økt sin profesjonsfaglige digitale kompetanse, barna økte sin produksjon på Ipaden og snudde fokuset fra konsument til produsent. Det ble tydeligjort at en skole-iPad er til annen bruk enn en hjemme-iPad."

Videre beskriver Marit at de ble kjent med flere funksjoner via samarbeidet med Advania Skolepartner, deriblant "Apple Teacher, som beskriver basiskunnskaper om bruk av iPaden inn i undervisningen. Det å se mulighetene som ligger i iPadens grunninnstillinger gjorde den mer nyttig enn hvis man kun hadde fokusert på apper. iPadens mulighet for å berike læringen ble tydeligere", sier Marit.

"Samarbeidet med Advania Skolepartner har vært gjennomført meget profesjonelt og tilfredsstillende" sier Vibeke Gundersen, Rådgiver barnehage- og skolekontoret, Færder kommune.

Færder kommune sier at de med trygghet kan anbefale Advania Skolepartner til innføring av digitale verktøy som iPad i klasserommet, hvor de setter læreren og samspillet mellom lærer og elev i fokus.

Kristin Kollsete

Kristin Kollsete

Skoleutvikling og pedagogikk

Magnus Johansson

Magnus Johansson

IKT og læring

 


Tilbake
Bilde med nyheter

Artikkelbilder

Færder kommune