Digital transformasjon med Microsofts undervisningsverktøy

Kundeopplevelser
15.12.2021

Advania Skolepartner har besøkt Kruseløkka ungdomsskole i Sarpsborg kommune, en skole med 580 elever hvor alle har tilgang til en personlig digital enhet for bruk i skolearbeid både på skolen og hjemme. Vi har snakket med Per Harald Vik-Haugen som er undervisningsinspektør og sosiallærer på skolen. Han har hovedansvar for skolens digitaliseringsprosess og har med sin mastergrad i IKT-støttet læring god faglig tyngde med seg inn i endringsarbeidet. Innkjøpet av PC til elevene ble styrt sentralt, men det er mye arbeid med å holde i organiseringen av skoleutviklingen ved den enkelte skole. Per Harald og de andre ansatte ved skolen har lært mye om skoleutviklingsprosesser de siste årene. 

Skoleutvikling og det digitale klasserommet

Per Harald forteller at den digitale transformasjonen startet i det små, med hovedvekt på ett Microsoftverktøy: OneNote klassenotatbok. De lærere som ønsket å prøve ut OneNotes klassenotatbok i sin undervisning, fikk mulighet til det. Etter hvert som flere lærere så mulighetene i OneNote ønsket de også å komme i gang og slik startet endringsprosessene som ga ringvirkninger.

En viktig del av Kruseløkkas skoleutvikling og digitaliseringsprosess var at de tidlig i prosessen avsatte ekstra IKT-ressurser på skolen. Ressursene var ansatte ved skolen som fikk nedslag i sin undervisningstid for å være tilgjengelige hjelperessurser for lærerne som hadde behov for en ekstra ressurs i klasserommet. De gav støtte i ulik form,  for eksempel oppsett, tilkobling og lignende, og/eller modellering i pedagogisk bruk av digitale verktøy i en undervisningssituasjon. I tillegg var endel av deres ansvar å holde seg oppdaterte på aktuelle nyheter innenfor bruk av digitale verktøy. Gjennom denne organiseringen av ressurser hadde lærerne ved Kruseløkka til enhver tid kort vei til støtte, både teknisk og pedagogisk. Skolen ble selvforsynt med ressurser og lærerne ble trygge fordi de visste at noen ville stå der og ta dem imot.

I tillegg til klassenotatboken tok Kruseløkka ungdomsskole også i bruk digital penn og Wireless display adapter fra Microsoft i undervisningen. Den digitale pennen gjorde det mulig å blant annet skrive, tegne, skissere og notere i ulike verktøy som for eksempel Microsoft OneNote og PowerPoint. Microsoft Wireless Display adapter bidro til at lærerne trådløst kunne speile innholdet fra PC til prosjektor og større skjermer slik at elevene kunne følge med i reell tid. Dette gjorde at læreren kunne være mobile i klasserommet, det vil si gå rundt og hjelpe de som trengte det, vise og peke på skjermen.

Lærerne ble stadig tryggere i bruken av de nye verktøyene fra Microsoft. De pedagogiske mulighetene motiverte enda flere lærere til å ta i bruk digitale arbeidsmetoder i sin egen undervisning. Med erfaringen kom mestringen og lærerne opplevde at PC og den digitale pennen, kombinert med Wireless Display adapteren forsterket de gamle undervisningsmulighetene. De kunne være like fleksible som før de fikk PC i hånden. De kunne gå rundt og veilede de elevene som trengte det, vise til og prate om innholdet på skjermen, notere, tegne og forklare uavhengig av hvor i klasserommet de befant seg. Selv om klasserommet var blitt digitalt kunne de fortsatt ha god oversikt over sine elever, hjelpe dem og beholde den gode klasseledelsen, i tillegg til at det åpnet opp for enda flere arbeidsmetoder.

«Når de bruker penn i OneNote, kan de både tegne og skrive samtidig» sier Per Harald Vik, undervisningsinspektør, Kruseløkka Ungdomsskole.

Med bruk av klassenotatbok fikk flere av lærerne et mer bevisst fokus på digital undervisning, og året etter ble det bestemt at alle lærere skulle benytte Microsoft OneNote klassenotatbok med fokus på vurderingspraksis og underveisvurdering.

For de ansatte ved Kruseløkka Ungdomsskole blir en del av klassenotatblokk i Microsoft OneNote også benyttet som informasjon- og diskusjonsforum med tilgangsstyrte rettigheter, blant annet;

  • Administrasjonen har tilgang til et eget område i klassenotatboken som ansatte ikke ser
  • En del av klassenotatboken har alle ansatte lesetilgang på. Her ligger referater, aktuelle lenker og annet som de kan ha bruk for
  • I tillegg er det opprettet en klassenotatbok hvor alle lærerne har skrivetilgang slik at de kan dele undervisningsopplegg, planer og annet samarbeid

Ny digital undervisningspraksis

Da skolene stengte 13. mars 2020 var Kruseløkka Ungdomsskole godt skodd til å skulle flytte arbeidet over på digitale flater. Den digitale infrastrukturen på skolen var allerede godt etablert i form av 1:1 dekning med PC. I tillegg var Microsoft Teams og OneNote implementert i undervisningspraksisen. Det ble derfor naturlig for Kruseløkka å bruke Teams til all type kommunikasjon under nedstengningen. I tillegg tok lærerne i bruk Microsoft Whiteboard, et verktøy som ga dem mulighet til å tegne og undervise elevene selv om de ikke satt i samme rom. Dette er bare ett av flere eksempler på digital undervisningspraksis som lærerne tok i bruk under nedstengningen og som de opplevde hadde store pedagogiske fordeler for elevenes læringsutbytte. Mange valgte derfor å fortsette med den digitale undervisningsformen da skolen til slutt åpnet dørene igjen.

Per Harald forteller at han har sett flere konkrete eksempler på hvordan lærerne har fornyet sin undervisningspraksis og tilpasset den til de digitale mulighetene.

  • Ved bruk av den  trådløse display adapteren projiserer læreren et reelt bilde på en fysisk whiteboard eller tavle. Der kan man tegne analogt ved å markere aktuelle punkter, former, steder, osv., samtidig som man har en dialog med elevene. Resultatet kan tas bilde av og brukes som dokumentasjon, videre arbeid eller annen form for læring.
  • Istedenfor at læreren tegner og forklarer på en analog tavle eller flip-over kan læreren nå, ved hjelp av den digitale pennen og f.eks. OneNote, tegne og vise digitalt for hver enkelt elev på deres personlige PC. Arbeidet blir i tillegg liggende i skyen og vil være tilgjengelig for elevene både på skolen og hjemme, dersom eleven skulle ha behov for å ta det opp igjen til f.eks. leksearbeid.
  • I PowerPoint kan man enkelt lage skjermopptak for undervisning og/eller vurdering. Læreren kan lage læringsvideoer til sine elever og elevene kan lage videoer til læreren hvor de viser hva de har lært og samtidig vurdere egen læringsprosess. Eksempelvis: gjennom å forklare utregning av et mattestykke, spille inn kommentarer og vurdering til egen tekstkomposisjon og lage presentasjon av fagstoff eller besvarelser av arbeidsoppgaver.

Eksempler som dette belyser hvordan læreren kan arbeide i et digitalt klasserom og ivareta klasseledelsen uten å sitte med fokuset på skjermen. Læreren kan være fleksibel og gjøre seg mer tilgjengelig i klasserommet, og på denne måten hjelpe og veilede elevene samtidig som de har PC-en med seg.

«Jeg forstår fagstoff bedre nå som jeg kan bruke OneNote for man kan ha både bilde og tekst når vi lærer nye ting.» Elev i 10. klasse, Kruseløkka Ungdomsskole.

Erfaringer og veien videre

Kruseløkka ungdomsskole har «skyndet seg langsomt», noe som ser ut til å ha vært en veldig god strategi. Bruken av de digitale verktøyene økte i et jevnt tempo på bakgrunn av at lærere frivillig fikk prøve seg frem. Små og strategiske steg har gitt gode endringsprosesser gjennom motiverte lærere med en oppriktig nysgjerrighet for mulighetene de digitale verktøyene kan tilføye undervisningen. Lærerne har delt erfaringer i både organiserte og formelle situasjoner hvor ledelsen har arrangert møter og samlinger med fokus på erfaringsdeling, samt gjennom løs og uformell prat på lærerværelsene, i gangene og på arbeidsrommene. Den nye undervisningspraksisen er en god kombinasjon av analoge og digitale arbeidsmetoder.

«Lærerne var gode på å bruke digitale hjelpemidler før lockdown, men de ble enda flinkere av at skolen stengte.» Elev i 10. klasse, Kruseløkka Ungdomsskole.

Les mer om Microsofts undervisningsverktøy og få oversikt over Windows enheter her >>


Tilbake
Bilde med nyheter