Hva skjer med SAF-T Regnskap?

Nyheter
31.10.2017
Det nye formatet er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.
Advania forbereder naturligvis våre systemer i tråd med gjeldende krav og standarder.

Pr i dag ligger forslaget om SAF-T fortsatt til behandling i Finansdepartementet og det er usikkert når forskriften vil endres.

Skattedirektoratet har overfor departementet foreslått at de bokføringspliktige gis minst et år til å implementere kravene etter at forskriften eventuelt er endret. Dersom forskriften endres før årsskiftet vil pliktig innføring gjelde fra 1. januar 2019. Inntil en avgjørelse fra Finansdepartementet foreligger vil rapportering på SAF-T formatet være frivillig.

Advania vil starte med forberedelse for SAF-T så fort forskriften er blitt vedtatt.
Tilbake
Bilde med nyheter