Great Place to Work!

Nyheter
06.11.2018

For fjerde gang på rad er Advania sertifisert.

Culture eats strategy for breakfast er et kjent uttrykk for de fleste. I Advania Norge anerkjenner vi viktigheten av kulturens betydning på arbeidsplassen. Den enkelte medarbeider skal ha det bra i Advania. Dette er et mål i seg selv, samtidig som vi vet at det har betydning for at vi skal nå våre felles mål.

Som et ledd i utviklingen av medarbeiderne og virksomheten arbeider vi systematisk med forbedringer. Siden 2016 har vi gjennomført en av verdens mest utbredte kultur- og medarbeiderundersøkelser levert av Great Place to Work®.

Tillitsbasert bedriftskultur

Great Place to Work® har lang erfaring med å bidra til utviklingen av de beste arbeidsplassene.
Måling av tillitsbasert bedriftskultur er sentralt i undersøkelsen, og denne er bygget opp rundt tre fundamentale relasjoner: Medarbeiders relasjon til 1) ledelse 2) jobben 3) kollegaer.

Advania Norge kan vise til solide resultater. Vi er sertifisert for fjerde gang på rad og resultatene viser økning på alle dimensjoner i målingen.

Vi er stolte over å igjen være sertifisert av Great Place to Work. Fremgangen på målingene inspirerer til videre arbeid med å bygge tillitskultur. Advania vil kjennetegnes som en arbeidsplass hvor kulturen tilrettelegger for gode prestasjoner, og hvor det oppleves bra å prestere godt. Hos oss får vi energi av utfordringer og vi har som mål å bli en av Norges beste arbeidsplasser, sier Espen Hartz, CEO i Advania Norge.

Om Great Place to Work

  • Gjennomføres i over 50 land
  • Global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser
  • Modellen er basert på 30 år med forskning og data samlet inn gjennom underesøkelsen Trust Index©.
  • Les mer om Great Place to Work Norge®: www.greatplacetowork.no.

Tilbake
Bilde med nyheter