Digital literacy

Nyheter
26.04.2019
Digital kompetanse er som lesing. Like grunnleggende og viktig i alle fag.

En gang i tiden underviste vi lesing som et eget fag. Så forstod vi at lesing er en grunnleggende ferdighet som gir elever tilgang til verden. Slik er det også med digital kompetanse.

Uttalelsen kommer fra James Nottingham, verdenskjent pedagog og grunnlegger av Challenging Learning. Det prisvinnende selskapet jobber globalt og deler undervisnings- og ledelsespraksis for effektive strategier for læring.

Han forteller at noen lærere er skeptiske til å bli involvert i digitalisering av skolen, bekymret for at dette kan bli en distraksjon og motvillige fordi de selv ikke er eksperter på området. Selv liker han å ha et åpent sinn og undersøke mulighetene det digitale representerer for læring.

Jeg er nysgjerrig på hvor møtepunktene er, som i et venn-diagram hvor man har digital læring på den ene siden og pedagogisk læring på den andre – hva er det som overlapper? Dette er hva vi forventer å finne mer ut av gjennom samarbeidet med Advania Skolepartner.

Eureka!

James Nottingham forteller om planleggingsmøte med Frida Monsén fra Advania Skolepartner:

Mitt eureka-øyeblikk var da jeg innså at digital kompetanse er som å kunne lese. En gang i tiden underviste vi lesing som et eget fag, engelsk i mitt hjemland. Så ble det erkjent at vi ikke burde betrakte lesing bare som et fag, fordi leseferdighet er nødvendig for forståelse i alle fag. Uten leseferdigheter er det vanskelig å tilegne seg tekst, informasjon og ideer. Som historielærer endret da min praksis seg, jeg underviste både historie og lesing gjennom historie.”

James Nottingham mener skolen har blitt bedre med denne tilnærmingen. Lærerne har kommet ut av sine siloer og har en bredere tilnærming når leseferdighet er en integrert del av læring i alle fag.

Digital kompetanse er som lesing. I stedet for å undervise i bruk av datamaskin eller egne IKT-fag må vi tenke `digital literacy´. Digitale ferdigheter må inngå i alle fag, slik lesing gjør.” 

Læreren avgjørende

Ifølge Utdanningsdirektoratet er digitale ferdigheter å kunne innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Det innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Frida Monsén i Advania Skolepartner utdyper:
Digitale ferdigheter utvikles gjennom bruk av digitale ressurser, både for å lære og for å vise hva man har lært. Forskningen er klar på at lærerens evne til å bruke digitale ressurser i undervisningen er avgjørende for at elevene skal lykkes. Derfor er vårt fokus like mye på planlegging og gjennomføring av undervisningen, som på hvordan digitale verktøy fungerer i seg selv.

Advania Skolepartners metode og struktur bygger på læringsprosessen og hvordan det digitale kan anvendes i hver del av denne. Et eksempel er arbeid med vurdering for læring og digitale verktøy gjennom hele prosessen, et annet er fellesøvelser innen kildekritikk og informasjonssøking som gir økt forståelse for en emne.

Kreativ bruk av digitale verktøy som å lage film eller podkast blir ofte en del av en fordypning, der elevene allerede har en grunnleggende forståelse for emnet. Da har vi også fokus på hvordan læreren lager en god struktur i klasserommet, for digital produksjon sammen med elevene.

Verden er endret, skolen må henge med

Det har lenge vært kjent hvor viktig digital kompetanse er i arbeidslivet. Accenture har i en undersøkelse fra 2016 avdekket at digital kompetanse virker som en akselerator i alle trinn av en persons karriere. Det er viktig i utdanning og på arbeidsplassen og av økende betydning oppover karrierestigen mot ledelse. Digital kompetanse bidrar også til økt jobbfleksibilitet. 

Jeg kan ikke komme på mange jobber hvor teknologi ikke benyttes. Verden er endret og det er ikke noe valg, det som foregår i klasserommet må også endres. Skolen utvikler seg sakte, og det er naturlig fordi vi representere hele samfunnet. Men verden er forandret og digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet som lesing”, avslutter James Nottingham.

 

Advania Skolepartner


Tilbake
Bilde med nyheter
James Nottingham og Frida Monsén