Advania Skolepartner

Sammen utvikler vi Norges viktigste rom!

Med pedagogisk erfaring og engasjement for læring bidrar vi til digitalt løft i skolen.

Advania tilrettelegger for økte digitale ferdigheter hos lærerne samtidig som vi leverer gode fysiske og digitale undervisningsmatriell og læringsmiljø.

Våre rådgivere vet godt at digitalisering handler om mer enn IT-utstyr og vil bidra til at skoler som kjøper PC og nettbrett virkelig får tatt i bruk disse som gode pedagogiske verktøy og at elever og lærer utvikler en god digital kompetanse.

Digital pedagogikk handler ikke bare om apper og verktøy, men minst like mye om dybdelæring, samhandling, språkutvikling, matematisk forståelse, digital dannelse, kommunikasjon, vurdering for læring og kreativitet.

Vi veileder lærere og skoleledere i hvordan digitalisering kan bidra til en skole som forbereder elevene til å leve og virke i et stadig mer digitalisert samfunn.

Ønsker du å booke en workshop om digitale metoder for dybdelæring til din skole eller kommune?

Sammen med James Nottingham og Challenging Learning tilbyr vi en unik workshop der du får mulighet til å kombinere kjente pedagogiske metoder som «The Learning Pit» og «Challenging Mindset» med integrering av digitale ferdigheter som kildekritikk, kommunikasjon og kreativt bruk av digitale verktøy i undervisningen. Workshopen tar utgangspunkt i fagfornyelsens fokus på dybdelæring og vi tilpasser innholdet til de digitale verktøy din skole har tilgang til.

De fem første som booker denne worshopen får spesialpris!

Jeg bruker digitale verktøy både til å planlegge undervisning, i undervisning og i vurdering. Jeg bruker det også i samhandling med kollegaer.
Berit Eilin Ørjasæter
Lærer, Jessheim Videregående Skole

Vår digitale pedagogikk

Vi tar alltid utgangspunkt i elevenes behov i klasserommet og hvilken pedagogikk og arbeidsmetoder dere som skole vil benytte. Basert på dette, hjelper vi dere med å analysere hvilken maskinvare, programvare eller apper som best støtter deres arbeid og vi presentere forskjellige alternativer.

Eleven

Pedagogikk

Hardware

Software

Digital kompetanse

Basert på skolens styringsdokumenter gjør Advania Skolepartner en helhetlig vurdering av skolens arbeid med digitale kompetanser og ser hvordan dere kan jobbe med dette i alle fag, samtidig som elevene styrker sine faglige ferdigheter.

Vi gjør dette eksempelvis gjennom gode strategier for tolking og vurdering av digital informasjon, utforming og analyse av multimediale tekster, kreativ bruk av digitale verktøy, programmering, kommunikasjon, samhandling og digital vurdering. Når vi snakker om hvordan (ikke bare om hva) og sprer gode arbeidsformer i organisasjonen, har alle muligheten til å lykkes.

Vår modell for digital kompetanse er basert på fire hjørnesteiner:

Håndtere

- strategier for å kunne håndtere den digitale informasjonsflyten på en god måte.

Dele

- kunnskap om opphavsrett, etikk, sikkerhet og integritet på nett.

Skape

- ferdigheter og metoder for å skape, kommunisere og uttrykke seg kreativt ved hjelp av digitale verktøy.

Forstå

- programmering og forståelse av hvordan digitalisering påvirker utviklingen av samfunnet.

Dybdelæring og faglig kompetanse

Vi mener at digital pedagogikk skal støtte dybdelæring. Vi gjør dette gjennom et bevisst arbeid med digitale ferdigheter.

 

Rom for læring

Hvordan ser et godt læringsmiljø ut? Det avhenger av hvilke pedagogiske aktiviteter som skal utføres i miljøet. Derfor er fleksibilitet et nøkkelord, enten det dreier seg om et digitalt eller et fysisk læringsmiljø.

Livslang læring og utfordrende undervisning

Når vi snakker om digital pedagogikk, fokuserer vi også på de evnene som lærer elevene å lære. For eksempel å kunne å utvikle et "growth mindset" og ikke gi opp når det føles vanskelig samt å våge å utfordre seg selv.
På Glömstaskolan i Huddinge frigjør teknologien og arbeidsprosesser tid for lærere til å fokusere på undervisningen.

Digital ledelse

Tydelig visjon

Å starte en omfattende digitaliseringsprosess på en skole er like mye et endringsprosjekt som et IT-prosjekt. For å lykkes må det digitale arbeidet og nasjonale mål forankres i en klar visjon som forbinder forpliktelsen til teknologi med generelle verdier som elevers livsmål, pedagogikk og arbeidsmetoder som til fulle drar nytte av digital teknologi, fremtidige arbeidsmarkedsbehov og skoles oppdrag med å utdanne demokratiske borgere.

Opplæring/kurs

Vi tilbyr over 70 ulike kurs, innenfor områder som Apple, Google, Microsoft, programmering, Chromebooks og PC'er, skoleutvikling og prosesshåndtering og mange flere. 

Kontakt meg

Frida Monsén
Educational Manager