En arbeidsplass i forandring

En arbeidsplass i forandring

Den globale pandemien har resultert i at arbeidsplassen har gått fra å være en standardisert del av et beskyttet miljø med verktøy som hadde utgangspunkt i fysisk samarbeid, til å nå måtte tilpasse seg nye former. Til tross for at vi kunne arbeide fra distanse før pandemien, har vi som organisasjon og medarbeidere hatt et behov for åtilpasse oss en heldigital arbeidshverdag.

Rapporten som våre kolleger Advania Sverige har utarbeidet i samarbeid med Radar beskriver den pågående omstillingen av den digitale arbeidsplassen, hvordan den har forandret seg og hvilke muligheter som oppstår nå som teknologiske enheter knyttes sammen gjennom ulike skyløsninger. Med disse funnene ønsker vi å besvare spørsmål som beslutningstakere i ulike IKT-organisasjoner sitter med slik at de kan skape de beste forutsetningene for den fremtidens arbeidsplass.

Innhold

  • Arbeidsplassen, ikke lengere bare en fysisk plass
  • Klienter – håndtering, innebygget sikkerhet og skytjenester
  • IKT-sjefens utforinger – økonomi, kontroll og sikkerhet
  • Hva ønsker brukerne og hva frustrerer dem?

Rapporten er utarbeidet av Radar på vegne av Advania i samarbeid med Chrome OS. Radar har uavhengig analysert de forhåndsgitte områdene og er eneansvarlig for alt innhold og alle konklusjoner i denne rapporten.

Partnership beyond technology

Kontakt meg

Magnus Johansson
Education Lead

Motta rapporten: