For lærere

For læreren

Læreren er fortsatt nøkkelen

Læreren er den viktigste støttespilleren og motivatoren i klasserommet. Derfor setter vi i Advania alltid deg som lærer i fokus når vi skal hjelpe til med å innføre nye digitale verktøy. Gjennom bruk av digitale verktøy i undervisningen skal du som lærer videreutvikle din undervisningspraksis og bidra til økt læringsutbytte for elevene. For at dette skal la seg gjøre mener vi i Advania at det er ytterst nødvendig å sette relasjonen mellom deg som lærer og den enkelte elev i fokus. Det er denne relasjonen som skaper en trygg elev som ønsker å tilegne seg ny kunnskap samtidig som det danner grunnlaget for muligheten til å innføre digitale hjelpemidler. Tilrettelegger for tverrfaglighet og formativ vurdering

Digitale verktøy legger også opp til å enklere kunne arbeide i tråd med fagfornyelsen med tanke på tverrfaglig arbeid og spennende prosjekter. Delingsmulighetene er en kjempefordel i samarbeid i både enkeltfag og på tvers av fag, mellom lærere og elever. Med dette kan man som lærer også følge opp hver enkelt elev og deres utvikling i faget. Det blir enklere å fokusere på formative vurderingsformer ved å i større grad kunne delta og tilbakemelde underveis gjennom hele læringsprosessen til hver enkelt elev.

Slik skal vi hjelpe deg som lærer med å innføre digitale verktøy i klasserommet

Når det innføres nye digitale verktøy som iPad i klasserommet skal elevene kunne nå nye kunnskapsmål om digital kompetanse. I innføringen av digital pedagogikk og kompetanseheving skal vi i Advania være tilstede og bidra til at du som lærer får utføre digitale arbeidsmåter gjennom «hands on» arbeid med verktøyene.

Når du som lærer skal fornye din undervisningspraksis skal vårt Apple Skoleteam være tilstede og bidra til at du får nok støtte til å være delaktig i prosessen, fra start til slutt. Det er ved å bruke verktøyene at du blir tryggere. Vi deler tips og enkle grep for implementering av digitale arbeidsmetoder. Advania vil fremme et læringsmiljø hvor man støtter hverandre og viser rom for testing, prøving og feiling og bruke dette til å dele erfaringer. På denne måten vil terskelen for å prøve seg frem og sette i gang bli lavere. Det er når dette skjer at du som lærer øker sin digitale kompetanse og forståelse.

Av erfaring ser vi faktisk at det lærere ofte opplever som det vanskeligste er de helt konkrete «trykketekniske» utfordringene. Det er her vi skal være tilstede og gjøre grep for at du som lærer skal få en god opplæring.

Vi tilbyr kurs og opplæringsmuligheter på Apple-produkter

Det er utviklet flere gode støttesystemer for deg som lærer når det kommer til bruk av digitale verktøy. Det er viktig for oss i Advania at vi tar i bruk de riktige pedagogiske læringsplattformene i vårt ønske om å hjelpe deg som lærer å komme i gang, dele erfaringer og videreutvikle din digitale praksis og selvtillit i klasserommet. Derfor tilbyr vårt Apple Skoleteam både kurs og opplæring på de store pedagogiske nettverkene som finnes på nett.

Digital pedagogikk handler om mer enn apper og verktøy

Dybdelæring, samhandling, kommunikasjon, digital dannelse, språkutvikling, matematisk forståelse, informasjonshåndtering og kreativitet er bare noe av det som utgjør den digitale pedagogikken i praksis. Den digitale pedagogikken skal forankres i elevene og deres behov. Vi tar alltid utgangspunkt i elevens behov i klasserommet og hvilken pedagogikk og arbeidsmetoder den enkelte skolen ønsker å benytte når vi skal hjelpe deg som lærer med å oppnå et godt læringsutbytte hos deg og dine elever. Du skal derfor alltid være trygg på at vårt Apple Skoleteam er oppdatert på den teknologiske utviklingen og de nye digitale verktøyene og læringsprogrammene slik at vi skal kunne bidra til at du blir den beste utgaven av deg selv i klasserommet – i samspill med elevene dine.

Apple i utdanningen

I Advania legger vi til rette for at teknologi skal være et hjelpemiddel i læringen. Derfor anbefaler vi deg også å lese hvordan vi arbeider med implementering av Apple i skolen for skoleleder, IKT ansatte og foresatte. Les også om hvordan vi arbeider for å bidra med tilgjengelighet i skolen. 

Kontakt oss