Engasjement

Skap Engasjement!

Engasjement og motivasjon er to ting som ofte hører sammen og denne kombinasjonen synes vi er perfekt når vi ønsker at elevene skal utvikle seg og lære. 

For deg som lærer finnes ulike muligheter i Microsoft-miljøet for å trigge engasjement hos dine elever.  

  •  I PowerPoint og Sway kan du lage engasjerende innhold til undervisningen, eller gi elevene mulighet til å presentere noe de har lært.  
  • Med  Skype kan du trigge elevenes engasjement ved å for eksempel invitere en ekspert med i klasserommet. Kanskje det er en ekte stjerne-ekspert som starter prosjektet om verdensrommet?  
  • Med Microsoft Whiteboard  er et digitalt samarbeidslerret hvor du enkelt kan skape engasjerende læring i klasserommet. Sjekk elevenes forkunnskaper i et tankekart. Utvid deres begrepsforståelse med fokus på enkeltord og begreper. Eller hjelp dem øve på generell brainstorming og kognitive prosesser, både før, under eller etter gjennomført undervisning. 
  • Minecraft education edition edition er en gamingbasert læringsplattform med fokus på kreativitet, samarbeid, problemløsning og digitalt medborgerskap 

Tilgjengelighet med Microsoft

Som andre utdanningspartnere fokuserer også Microsoft på inkludering av alle elever i undervisningen. Både produktene og programmene vi kan levere fra Microsoft kommer med ulike tilgjengelighetsfunksjoner som kan bidra til at hver enkelt elev opplever mestring og læringslyst i skolehverdagen. vi i Advania Skolepartner veldig glade for og vi kommer gjerne til deg for å hjelpe deg og lærerne på din skole eller i din kommune med å inkludere de ulike tilgjengelighetsfunksjonene i sin undervisning. Kontakt oss.

For informasjon om tilgjengelighetsfunksjoner i Teams, les her 

Engasjerende leser - en fantastisk assistent!

Med verktøyet engasjerende leser kan eleven få støtte til å forbedre sin lesingEngasjerende leser hjelper elevene ved å lese opp ønsket tekst, dele ord opp i stavelser og øke avstanden mellom linjer og bokstaver. Hver enkelt elev stiller selv inn ønsket mengde støtte og vil hele tiden kunne justere grad av støtte opp og ned ut ifra sine behov.  

Verktøyet er gratis og kan brukes av alle! Både lærere og elever i alle aldreLes mer om engasjerende leser her. 

Dette er bare noen av mulighetene du har med verktøy fra Microsoft. Kontakt oss for mer info -vi kommer gjerne på besøk til din arbeidsplass 

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk utviklingsleder