Intune for Education

Intune for Education

Enkel administrasjon 

I Intune kan du enkelt distribuere og administrere både brukere, data og klasseromsenheter. Dette gjøres med en enkel nettkonsoll som er optimalisert for utdanning.  

Utrulling 

Utrulling av klasseromsenheter med Microsoft 365 Education-lisenser innebærer å sette opp sikkerhetsinnstillinger, administrere enhetene og klargjøre programmer og apper som underbygger det pedagogiske perspektivet på digital undervisning. 

Enkel programutrulling 

Gi lærere og elever tilgang til programmer uten å røre enhetene deres. Programmene blir tilgjengelig for brukeren ved neste innlogging og innstillingene som er gjort vil følge brukerne til alle deres enheter.   

Elevene våre representerer både barn, unge og unge voksne. En elevgruppe med et stort aldersspenn. Med dette aldersspennet vil behovene for de ulike programmene Microsoft 365 Education-lisenser variere. Elever i ulike aldersgrupper vil ikke nødvendigvis ha behov for de samme tilgangene. Som IT-ansatt kan du gjennom Intune enkelt rulle ut de aktuelle programmene til de ulike elevgruppene og med dette være med å tilrettelegge for at læreren kan gi sine elever god pedagogisk og alderstilpasset undervisning  

Videreutvikling med Microsoft Learn 

Microsoft Learn er et gratis og nettbasert opplæringsprogram hvor du som IT-ansvarlig kan gjennomføre interaktiv opplæring i Microsofts produkter.  

I læringsportalen kan du følge ulike læreprogram i tillegg til å, når som helst gjennomføre eventuelle interessante. Læringsprogrammene er en samling moduler som er organisert rundt bestemte roller. Du vil derfor enkelt kunne finne frem til aktuell opplæring knyttet din rolle som IT-ansvarlig.  

Aktuelle lenker for deg som er IT-ansatt: 

Administrasjon: 

https://www.microsoft.com/nb-no/education/intune/default.aspx  

Utrulling: 

https://edujourney.microsoft.com/k-12/#deployment  

Videreutvikle deg i Læringsportalen Microsoft Learn:  

https://docs.microsoft.com/en-us/learn/roles/administrator 

Kom i gang med Teams på din skole:  

https://docs.microsoft.com/nb-no/MicrosoftTeams/remote-learning-edu  

 

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk utviklingsleder