OneNote

Organiser skoletimene dine i OneNote

Del ressurser, gi personlige tilbakemeldinger, opprett oppgaver og gjennomgå dem på ett og samme sted. Vi ser verdien av oversikt og god organisering. I OneNote kan både du og elevene oppbevare alt innhold på ett sted, ha tilgang til alle notater og i tillegg gjøre dem personlige og levende med digital penn.  

Hvert klasseteam får sin egen Klassenotatblokk. Klassenotatblokken er en digital notatblokk for hele klassen hvor man kan lagre tekst, bilder, håndskrevne notater, vedlegg, koblinger, tale, video og mer. Den kan også kobles til Teams for enda mer sømløst arbeid.  

I tillegg får både lærere- og elever et eget og privat arbeidsområde:  

  • Elevnotatblokker – et privat område delt mellom læreren og hver enkelt elev. Gi hver elev et personlig arbeidsområde, et innholdsbibliotek for utleveringer og et samarbeidsområde hvor hele klassen kan dele, organisere og samarbeide. 
  • Lærernotatblokk – Lærerne kan enkelt organisere læreplaner, opprette notatblokker, gi ut- og samle inn lekser, dele ut og vurdere oppgaver, gi individuell veiledning og hjelp, mm.  

Les mer om OneNote-Klassenotatblokk her eller kontakt oss for hjelp til å ta i bruk OneNote. Vi kommer gjerne på besøk.

Kontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk utviklingsleder