Pedagogikk

Vi hjelper deg med å fornye din undervisningspraksis

Nøkkelen til fremgangsrik digital undervisning er lærerens evne til å integrere digitale verktøy i undervisningen på en måte som støtter elevenes faglige utvikling. Det finnes flere ulike modeller og verktøy som kan benyttes for å skape digitale didaktiske design med utgangspunkt i det læreren ønsker skal skje i klasserommet. For at dette skal fungere optimalt må læreren først ta utgangspunkt i sin egen undervisning, elevenes behov  og mål fra læreplanen - og deretter koble på digitale verktøy.

 Det er viktig for oss at lærere får den støtten de behøver for å komme i gang med digitale verktøy og å videreutvikle sin undervisningspraksis. Derfor gjennomfører vi workshops hvor lærerne kan jobbe hands-on, få mer kunnskap, bli inspirert og motivert. Vårt skoleteam kommer til skolen din og gir eksperthjelp med det du trenger.

 Vi hjelper deg mer enn gjerne med å fornye din undervisningspraksis!

 Ønsker du at vi sender deg en gratis brosjyre med konkrete tips på hvordan du som lærer kan planlegge, gjennomføre og vurdere med digitale arbeidsmetoder?

Fordi læreren er nøkkelen

Relasjonen mellom en lærer og sine elever kan være avgjørende for elevenes læring. Derfor setter Advania Skolepartner denne relasjonen i fokus. Dette gjør vi ved å snakke om og veilede skoler og kommuner i aktuelle temaer, eksempelvis klasseledelse og den nye lærerrollen, samarbeid og rådgiving fremfor forelesning, relasjonsbygging og betydningen av å være ydmyk. Som vår lærerkonsulent Henriette Ibsen skrev i kronikken I et hav av apper er relasjon det viktigste: «Når relasjonene er på plass vil spennende undervisning gi mestring og resultater for alle.»

Vi kan ikke unngå å snakke om dette når vi snakker om den digitale innovasjonen i skolen. Alt henger sammen og det starter i relasjonene.

Ønsker du å lese hele kronikken? Trykk her.

Slik går vi frem for å hjelpe din skoles digitaliseringsprosess

Når Advania Skolepartner kommer til din skole eller kommune starter vi samarbeidet med en kartleggingsfase. Her vektlegger vi viktige begreper som endringspsykologi, mindset og motivasjon for læring og tar utgangspunkt i dem i gjennomføring av behovsanalyse.
 
 Vi er der hele veien og rådgir prosessen. På bakgrunn av kartleggingen tilpasser vi kurspakker og kompetansehevingsinnhold til den enkelte skolen/kommune. Vårt kompetente skoleteam kommer til din skole og veileder implementeringsprosess, valg av
hardware  og software , kompetanseheving og mye mer.

Profesjonsfaglig fellesskap

Å starte en omfattende digitaliseringsprosess på en skole er like mye et endringsprosjekt som et IT-prosjekt. For å lykkes må det digitale arbeidet og nasjonale mål forankres i en klar visjon. Denne visjonen forbinder forpliktelsen til teknologi med generelle verdier som elevers livsmål, pedagogikk og arbeidsmetoder som drar nytte av digital teknologi, fremtidige arbeidsmarkedsbehov og skolens oppdrag med å utdanne digitale og demokratiske borgere.

Strategisk støtte

Vi i Advania Skolepartner er en strategisk støtte for skoler som ønsker å utvikle sitt profesjonsfaglige fellesskap. Vårt fokus er å prioritere de verdiene som er sentrale for deres skole og å bidra med veiledning av hvordan de kan understøttes av teknologien. Motivasjon og engasjement er nært forbundet med synlig progresjon, derfor er det viktig å sette mål og delmål for digitaliseringsarbeidet på vei mot visjonen dere vil oppnå.

Vi ser at en vellykket digitaliseringsprosess er basert på et langsiktig endringsarbeid som inkluderer alle i virksomheten utfra hva som angår dem i deres profesjonelle praksis, både på kort og lang sikt. Målene må settes både i forhold til ledelsens strategiske arbeid, lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanseutvikling og elevenes kunnskap i klasserommet.

«Hjertet mitt ligger i kompleksiteten av endringen i skolen og hvor viktig det er å formidle at ting tar tid – men at det ikke er umulig. Oppi alt er det læreren som er viktigst. Det er læreren som skaper engasjement, motivasjon og varme i møtet med eleven. Føler eleven seg trygg og sett har man skapt et godt utgangspunkt og de har lettere for å bli engasjert for å lære. Selv om det kommer digitale verktøy er læreren fortsatt nøkkelen. De gode pedagogiske prosessene blir ivaretatt i en ny drakt»

Kristin Kollsete, pedagogisk utviklingslederKontakt meg

Kristin Kollsete
Pedagogisk utviklingsleder