En nettverksløsning designet for fremtiden
Digital arbeidsplass

En nettverksløsning designet for fremtiden

Etter å ha kjent på endrede behov knyttet til nettverk i flere år bestemte HENT seg for å legge IT-driften ut på anbud. På nyåret 2021 ble det klart at Advania hadde vunnet anbudsrunden. Litt over et halvt år senere nærmer HENT seg ferdig med utrullingen av nytt nettverk på flertallet av sine lokasjoner.

HENT er en av Norges største totalentreprenør innen bygg og anlegg. Virksomheten har nesten kontinuerlig mellom 50 og 70 små og store lokasjoner i drift i både Norge og Sverige.  

 

– Vi har satt stor pris på hjelpen vi har fått fra Advania i implementeringsfasen. Så langt har samarbeidet vært over all forventning. Alle i Advanias team har gjort en strålende jobb fra start til slutt, forteller Runar Isdahl, IT Konsulent og ansvarlig for systemarkitekturen i HENT. 

Hva var utfordringen?

Underskalert nettverk og lite innsikt 

Med opptil 70 små og store lokasjoner, hvorav mange av disse er brakker på ulike byggeplasser rundt om i landet, er det vesentlig for HENT at nettverket er stabilt og tåler kravene moderne verktøy og tjenester setter. Uten nettverk stopper driften i praksis helt opp. Det er både kostbart, frustrerende og kan føre til store forsinkelser. 

Den eksisterende løsningen med et tradisjonelt managed network samsvarte ikke lengre med dagens behov for ytelse, logistikk og sikkerhet, og ble fornyet som en del av et større moderniseringsprosjekt av driftsplattformen.

– Nettverket vårt var underskalert og vi i HENT hadde behov for økt innsyn og mer kontroll for hurtigere kunne bistå brukere og prosjekter som opplevde at nettverket ikke fungere slik det skulle.

Det at HENTs IT-avdeling selv kunne få tilgang til systemene og dermed verken kunne få oversikt over problemer eller bidra til å løse dem, var et viktig krav når en ny løsning skulle designes.  


Hva var løsningen?

Nettverk som en tjeneste fra Advania 

For HENT var løsningen å gå over til nettverk som en tjeneste (NaaS), levert av Advania. Gerhard Næss, Senior Sales Executive i Advania, understreker at NaaS er en tjeneste som passer svært godt til HENTs behov. Han har vært involvert i leveransen fra dag én og kan fortelle at løsningen som settes opp hos HENT er fleksibel og tilpasningsdyktig.

– Vi har satt opp et SD-WAN som gjør at kommunikasjonen mellom lokasjoner er enkel, i tillegg til at det forenkler oppsett av nye lokasjoner. Det er en skybasert løsning som kan skaleres opp og ned etter behov og alt administreres fra en driftsplattform som ligger i skyen, sier Næss. 

Han legger også til at Advania sine nettverkstjenester er basert på Cisco Meraki og designet for å håndtere fremtidens behov. Nettverk fra Meraki inkluderer blant annet WiFi, sikkerhetsløsninger og Ethernet-svitsjer. Løsningen er designet for å oppnå mer på kortere tid, med en fleksibel plattform som fundament. Den skybaserte plattformen sikrer at funksjonene til enhver tid er mest mulig oppdatert. 

– I Advania har vi tett partnerskap med Cisco og god erfaring med leveranse av nettverkstjenester. Vi har sertifiserte konsulenter og API integrert overvåking mot vårt Network Operation Center som overvåker nettverket 24/7, sier Næss. 

Han legger til at NaaS passer godt for virksomheter som ønsker å ha oversikt over og kontroll på egen infrastruktur. 

– Vår erfaring er at det er ekstremt tungvint om all innsikt i nettverket må gå via en ekstern leverandør. Derfor ønsket vi å finne en løsning som ga oss litt mer innsikt og kontroll på nettverket, uten at vi trengte å håndtere hele driften selv. Med NaaS fra Advania har vi fått tilgang på denne innsikten, sier Runar Isdahl i HENT. 

Hva er innsikten?

– Advania har bekreftet at vi valgte riktig leverandør og riktig nettverksløsning

Høsten 2021 er HENT i sluttfasen av implementeringen og utrullingen av nytt nettverk på alle sine lokasjoner. Så langt sitter Runar Isdahl igjen med en positiv opplevelse av hele prosjektet. 

– Jeg må berømme alle som har vært med på teamet fra Advania. De har virkelig bekreftet at vi tok et riktig valg da vi bestemte oss for å for å velge dem som leverandør. I anbudsfasen overbeviste de oss om at de kunne levere det vi hadde behov for og det har de etterlevd veldig bra så langt, sier Isdahl. 

Hvis Isdahl skal trekke frem én ting som kunne vært gjort annerledes så ville det vært å be om mer bistand fra Advania i forbindelse med utrullingen. 

– Vi klarte ikke helt å forestille oss hvor omfattende prosjektet kom til å bli i oppstartsfasen. Nå har vi erfart at det dukker opp en del uforutsette ting, spesielt hos en virksomhet som vår med mange distribuerte lokasjoner.


Hva ble resultatet?

Gode resultater og mer fornøyde brukere  

Det har vært viktig for HENT å flytte så mye ekspertise som mulig til Advanias eksperter på nettverk slik at IT-avdelingen kan fokusere på å følge opp brukerne, systemene og IT-sikkerheten – uten å måtte bruke tid på hygienefaktorer. 

– IT-avdelingen vår består av ni personer fordelt på flere ulike lokasjoner i Norge og Sverige. Vi ser allerede nå at vi har potensiale til å få frigjort noe av deres tid slik at de i større grad kan bruker mer tid på arbeidsoppgaver som for eksempel oppfølging av brukere, systemer og IT-sikkerhet, sier Isdahl. 

Prosjektet er nå på oppløpssiden og Isdahl ser frem mot å fullføre implementeringen med god hjelp fra Advanias. 

– Vi ser frem mot å fullføre implementeringen, men er glade for at vi allerede nå ser at prosjektet har gitt gode resultater og at vi har mer fornøyde brukere, avslutter han.

Merk: Denne kundereferansen ble produsert under tidligere merkenavn Visolit.

Last ned guide: Network as a Service

 

Relaterte artikler