SOC – security operations center

Vi har kompetansen og verktøyene som gjør deg trygg

SOC-tjenesten sørger for kontinuerlig overvåkning, og varsler og håndterer situasjonen dersom det oppdages trusler eller risikoer mot ditt selskap. Vi har noen av Norges fremste eksperter på feltet. 

SOC

Hva er en SOC-tjeneste?

SOC er en av de viktigste sikkerhetsfunksjonene for å beskytte ditt selskap utenfra.

SOC (Security Operations Center) er en funksjon eller avdeling som har som oppgave å beskytte en organisasjon mot cybertrusler. SOC-analytikere overvåker alle deler av organisasjonens infrastruktur og undersøker eventuelle sikkerhetshendelser.

Selv om teknologi er viktig for å kunne levere en skalerbar og tidsriktig tjeneste, er det menneskene og prosessene som er den avgjørende faktoren i vår leveranse. Advanias SOC-tjeneste opererer på et svært høyt nivå og har tung kompetanse på feltet. Vi sørger for kontinuerlig overvåkning, og varsler og håndterer situasjonen dersom det oppdages trusler eller risikoer mot ditt selskap.

Vår SOC-tjeneste er ISO9001-sertifisert og har en global godkjenning innen hendelseshåndtering. Tjenesten er i stadig utvikling i samarbeid med norske sikkerhetsmyndigheter.

Rapporter en hendelse

Er du utsatt for et cyberangrep?

Advanias SOC-tjeneste

Hva leverer vi?

  • Døgnkontinuerlig overvåkning av infrastruktur og tjenester, hver dag, hele året. 
  • Din egen sikkerhetsavdeling med kompetanse på alle relevante fagområder.
  • Større trygghet og redusert risiko for uønskede hendelser.
  • Kunder hos Advania Cyber Defense Center (ACDC) får hendelseshåndtering (IRT),
    etterretningsfaglige vurderinger samt periodisk oppfølging inkludert i tjenesten.
  • ACDCs kunder har alltid tilgang på senterets kompetanse innenfor områdene SOC,
    etterretning, teknisk analyse, hendelseshåndtering (IRT) og engineering.

 

Vi sørger for kontinuerlig overvåkning, og varsler og håndterer situasjonen dersom det oppdages trusler mot ditt selskap.

Sertifiseringer og kompetanse

Advanias SOC-tjeneste består av et tungt sertifisert ekspertlag. 

Våre ansatte har lang erfaring fra militæret og politiet, samt en rekke andre offentlige og private sikkerhetsorganisasjoner. Vi har gyldige sikkerhetsklareringer og andre relevante godkjenninger i de landene vi opererer i. Samlet utgjør våre folk et av Norges topplag innenfor overvåkning, etterretning og sikkerhet.

Advania Cyber Defense Center er godkjent som medlem av den internasjonale standarden First. Dette regnes som den globale gullstandarden når det kommer til kompetansemiljøer for hendelseshåndteringsmiljøer (IRT) og IT-sikkerhetsmiljøer.
 

Kompetanse

Sertifiseringer

 

Mer relevant innhold

KONTAKT BJØRN FEGTH HOLST

Få hjelp til å beskytte din virksomhet.

Portrett Bjørn Holst

Bjørn Fegth Holst, Sales manager security
+47 936 22 424