fastighet
Vårt varslingssystem

WhistleB

I Advania ønsker vi å ha en åpen og rettferdig forretningskultur, med høye etiske
standarder. Dersom har vi innført en varslingsrutine for kritikkverdige forhold, og du kan nå varsle anonymt via en tredjepart – WhistleB.

Advanias varslingssystem

WhistleB gir deg muligheten til å melde fra ved mistanke om alvorlige brudd på Advanias retningslinjer. Du har en viktig rolle i å melde fra om din bekymring hvis du mistenker et kritikkverdig forhold som bør forhindres eller endres. Du trenger ikke bevis for dine mistanker, men alle varslinger må gjøres i god tro.

Hva kan du varsle om?

All typer kritikkverdige forhold, så som;

  • straffbare forhold;
  • brudd på lovregulerte forpliktelser;
  • brudd på bedriftens interne retningslinjer;
  • brudd på etiske standarder som har bred oppslutning i samfunnet.
Opplistingen over viser eksempler på hva det kan varsles om, og er ikke en uttømmende liste.

For ytterligere informasjon, gå til:
  • FAQ
  • Hvordan varsle via WhistleB - se introduksjonsfilmen her

Rapporteringskanalen administreres av WhistleB, og varsling saker vil bli behandlet gjennom Advania Sveriges advokatbyrå, Wistrand (konfidensielt og anonymt).

Informasjon om behandling av personopplysninger finner du her.

Send oss en anonym varsling