IT-sikkerhet

Beskytt bedriften din

Vi gir deg konkrete og tydelige anbefalinger om tiltak som beskytter deg mot stadig nye trusler. Sørg for at sikkerheten knyttet til dine applikasjoner, data og infrastuktur til enhver tid blir tatt hånd om.

HVORDAN IVARETAR DU BEDRIFTENS IT-SIKKERHETEN?

Kontinuerlig overvåkning av systemer og aktivitet.

Illustrasjon av verktøy
Gjennomgang av systemer

Vi hjelper deg med å ta en gjennomgang av all teknologi du bruker i dag og avdekker eventuelle feil og mangler.

Illustrasjon av håndtrykk
Løsning tilpasset dine behov

Vår sikkerhetseksperter setter sammen et løsningsforslag som er spesielt tilpasset din bedrift. Løsningen implementerer vi i samarbeid med dere.

Illustrasjon av et øye
Kontinuerlig overvåkning

Moderne IT-sikkerhet handler om å overvåke systemer og gripe inn ved mistanke om unormal aktivitet. Vår sikkerhetsavdelingen er i beredskap døgnet rundt.

Illustrasjon av en database merket med
Gjenoppretter dine data

Dersom du blir utsatt for et angrep har vi effektive handlingsplaner som sikrer at skadeomfanget blir så lite som mulig. 

Rapporter en hendelse

Opplever du et cyberangrep?

Et ekstra lag med sikkerhet

Secure Identity

Advanias egen tjeneste – Secure Identity – hjelper deg å identifisere avanserte angrep på en enkel måte, og varsler umiddelbart om mistenksomme hendelser.

Dette leverer vi:

Ulike sikkerhetsløsninger for dine behov

lock-close-4-55x55

Cybersikkerhet

Vi har en moderne tilnærming til IT-sikkerhet. Det innebærer at vi tilbyr tjenester som adresserer både de offensive og defensive sidene ved cybersikkerhet.

Våre rådgivere og konsulenter reviderer din sikkerhetsarkitektur, konfigurasjoner og tilgangsstyring og avdekker eventuelle feil og mangler. I tillegg går vi aktivt ut og hindrer eventuelle trusselaktører i å angripe deg.

hierarchy-business-2-55x55

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å håndtere helheten og ivareta din virksomhets informasjon på en forsvarlig måte. Vi hjelper deg med å få på plass et strategisk dokument som legger føringer for hvordan du skal jobbe med informasjons-sikkerhet i din virksomhet. 

Vi er produkt- og leverandøruavhengige og kan hjelpe alle virksomheter og organisasjoner, uavhengig av størrelse og omfang.

business-3-menu-icon-purple

Security Operations Center (SOC)

Advanias SOC-tjeneste består av et tungt sertifisert ekspertlag og er en av de viktigste sikkerhetsfunksjonene for å beskytte ditt selskap utenfra. 

SOC-tjenesten sørger for kontinuerlig overvåkning og varsler dersom det oppdages trusler eller risikoer mot ditt selskap. Tjenesten er i stadig utvikling i samarbeid med norske sikkerhetsmyndigheter.

windmill_arendalsWeb
Hva sier kundene våre?

Arendals Fossekompani fikk et sikrere IT-miljø

Reisen opp i skyen har gitt Arendals Fossekompani bedre systemer, en bredere forståelse av IT-sikkerhet og en enklere jobbhverdag for de ansatte.

Les mer om IT-sikkerhet

 • Hero_ACDC i Advania
  Sjekkliste

  Sikkerhet i Microsoft 365

  Microsoft 365 er en av verdens mest brukte skyplattformer for digitale arbeidsflater og har innebygget funksjonalitet for IT-sikkerhet. Vi hjelper deg til en sikrere arbeidshverdag.

 • IT-sikkerhet
  IT-sikkerhet

  Advania internasjonalt sertifisert for å møte IT-trusler

  - Dette er en viktig anerkjennelse som bekrefter kvaliteten på det vi leverer, sier direktør for Cyber Security i Advania, Wiggo Wilhelmsen. Advania Cyber Defense Center ble nylig sertifisert av den internasjonale standarden First.  

 • Wiggo Wilhelmsen
  Artikkel

  Cybersikkerhet - la ditt neste steg bli et tidsriktig valg

  Tiden er inne for å diskutere hvordan vi skal håndtere det digitale trusselbildet. IT-sikkerhet har allerede vært en prioritet for mange virksomheter i lang tid, men sårbarheten som ble oppdaget i Apache Log4j i desember 2021 er likevel en virkelighetsorientering for de aller fleste. 

Hva venter du på?

Ta kontroll på IT-sikkerheten i din virksomhet.