Cybersikkerhet

Vi gjør Norge tryggere

Advania er totalleverandør av sikkerhetstjenester. Sammen beskytter vi dine ansattes informasjon, deres arbeidsplasser og virksomhetens verdier.

237_Advania_Oslo-6525-1
Cybersikkerhet

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vet du om du har blitt utsatt for et dataangrep? Har du gode rutiner for å fange opp og håndtere eventuelle sikkerhetsbrudd?

I Advania har vi en moderne tilnærming til IT-sikkerhet. Det innebærer at vi tilbyr tjenester som adresserer både de offensive og defensive sidene ved cybersikkerhet. Våre rådgivere og konsulenter reviderer deres sikkerhetsarkitektur, konfigurasjoner og tilgangsstyring og avdekker eventuelle feil og mangler. I tillegg går vi aktivt ut og hindrer eventuelle trusselaktører i å angripe deg.

 

Rapporter hendelse

Er du utsatt for et cyberangrep?

Deteksjon, hendelseshåndtering, oppfølging og rådgivning

Når vi har inngått en avtale med deg begynner arbeidet med å avdekke eventuell uønsket aktivitet. Vi sørger for at vi har kapasitet til og den innsikten vi trenger for å forhindre og håndtere sikkerhetssituasjoner og stoppe angrep.

Når denne kapasiteten er på plass overvåker våre rådgivere deres nettverk og infrastruktur slik at vi kan oppdage unormal aktivitet umiddelbart. Dersom vi oppdager uønsket eller unormal aktivitet, for eksempel en innlogging på deres systemer fra en usannsynlig lokasjon, eller det oppstår en situasjon, iverksetter vårt hendelseshåndteringsteam skadereduserende tiltak og sikrer bevismateriale. På den måten sørger vi for at dere raskest mulig kan jobbe som normalt igjen. I etterkant av eventuelle hendelser er vi tilgjengelige for oppfølging og rådgivning.

245_Advania_Oslo-6556-1
Last ned guide

Sikkerhet i Microsoft 365

Microsoft 365 er en av verdens mest brukte skyplattformer for digitale arbeidsflater og har innebygget funksjonalitet for sikkerhet. For å gjøre det enklere for deg å ivareta sikkerheten i din virksomhet har vi laget en sjekkliste som dekker de åtte viktigste områdene du må ha kontroll på.

Cybersikkerhet handler om mennesker

Vi mener gode prosesser og flinke folk med erfaring og kompetanse er den viktigste investeringen du kan gjøre i egen sikkerhet. Våre rådgivere har variert bakgrunn og erfaring fra en rekke ulike sektorer og fagområder. Det gjør oss til et bra team.

Her kan du bli bedre kjent med noen av våre rådgivere!

Erik Rake Kendel
Møt våre ansatte

Erik Rake Kendel

Erik har bakgrunn fra politiet og hvor han blant annet var analytiker, jobbet med organisert kriminalitet og håndterte noen av Oslo politidistrikts største saker. I dag er han senior analytiker i Advanias Cyber Defense Center (ACDC).

Eriks viktigste ansvarsområde er å skaffe og analysere informasjon for å kunne bedre faktagrunnlag og støtte beslutningsprosesser. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig av å samle inn og sammenfatte informasjon for deretter å dokumentere, analysere og vurdere dette i rapporter til selskapene han jobber med.

Jostein Løvbråten
Møt våre ansatte

Jostein Løvbråten

Jostein har en faglig bakgrunn innen IT-sikkerhet og IT-drift fra Høyskolen i Gjøvik, Universitetet i Oslo og Oslo Met.

I dag leder han seksjonen for Immediate Response and Technical analysis i Advania. Analytikerne på teamet hans leder den umiddelbare koordineringen og håndteringen av alvorlige IT-sikkerhetshendelser.

Hannah Kristiansen
Møt våre ansatte

Hannah Kristiansen

Hannah har programmert siden hun var tenåring og har tidligere jobbet som full-stack Java-utvikler. I dag er hun analytiker i Advanias Security Operations Center (SOC).

Hennes viktigste ansvarsområde er å følge med på aktivitetene hos virksomhetene Advania jobber med og håndtere eventuelle alarmer. Når hun får muligheten bruker hun også gjerne tid på dekonstruksjon (reverse engineering).

Les artikler om IT-sikkerhet

KONTAKT BJØRN FEGTH HOLST

Få hjelp til å beskytte din virksomhet.

Portrett Bjørn Holst

Bjørn Fegth Holst, Sales manager security
+47 936 22 424