Den digitale arbeidsplassen

IT-utstyr til arbeidsplassen

Hvordan kan vi hjelpe deg? Uansett om det gjelder PC-er, skjermer, telefoner, programvare eller tilbehør; våre spesialister hjelper deg med alt som hører hjemme i den digitale arbeidsplassen.

flexibel-arbetsplats
IT-utstyr

Arbeidsverktøy

For at dere skal levere best mulig, må arbeidsverktøyet fungere.

I IT-bransjen kaller vi det klienter og tilbehør. Andre kaller det datamaskin, telefon, skjerm, tastatur, kabler - kort sagt alt man trenger på en arbeidsplass. At disse skal fungere knirkefritt er en selvfølge. Det krever imidlertid tid, ressurser og en veletablert struktur for at dette skal håndteres på en god måte.

Vi sørger for at dine ansattes datamaskiner, telefoner og applikasjoner fungerer, samtidig som du har kontroll over kostnadene. Med en fleksibel leveringsmodell som dekker hele livssyklusen, kan vi hjelpe deg med å administrere alle deler av din arbeidsplass. Vi tar ansvar for hele leverandørkjeden slik at dere kan fokusere på det dere er best på.

Sofie_Maria

 

se-advania-office-90
Client as a Service (CaaS)

CaaS – den oversiktlige totalløsningen

Med abonnementsløsning har dere til enhver tid oppdatert PC-park; vi bytter ut utstyr når det trengs og tar oss samtidig av alt av drift og support.

Client as a Service er en totalløsning med en fast månedspris som inkluderer leie eller kjøp av datamaskiner og telefoner, i tillegg til alt av oppsett, tilpasning, support, oppdatering og applikasjonshåndtering. Når dere trenger mer utstyr eller noe må byttes ut, ordner vi det – og sørger for at maskiner som ikke lenger fungerer tilfredsstillende hos dere, settes i stand så de kan fungere for noen andre. 

e877z-card-reader-1600px
Print

Har du riktig printløsning?

Riktig printløsning er mer bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt.

Mange har utdaterte printløsninger med lite kontroll på hvem som printer ut hvor, dokumenter på avveie og sikkerhetshull som kan gjøre skriverne til tilgjengelige mål for hackere. 

Vi foreslår å starte med å undersøke hvordan dine behov ser ut, hvilke kostnader virksomheten har i dag og hvilke skjulte kostnader som finnes. Sammen lager vi en plan for riktig oppsett og sørger for riktig type og antall skrivere, nødvendig utstyr, riktig konfigurering og etablering av utskriftsbehandlingsprosesser. Da vil bedriften din bruke mindre tid på å håndtere printere som svikter, samtidig som du tar en helhetlig tilnærming til kostnader og prosesser.

ima162019
Lisenser

Få kontroll på lisensene

Sørg for at du har riktig antall lisenser. I Advania har vi spisskompetanse på lisenser og jobber med både offentlig og privat sektor. 

Vi ser ofte at virksomheter over tid har skaffet seg flere lisenser enn de trenger. Det er heller ikke uvanlig med straffegebyr fra programvareprodusentene på grunn av underdimensjonerte lisensieringer. Å skaffe oversikt over programvarelisensene vil som oftest resultere i bedre ressursutnyttelse og kostnadsbesparelser, med andre ord: det er en investering som utvilsomt vil lønne seg. 

Lisenshåndtering handler mye om samarbeid og vi har valgt å samarbeide med noen av markedets skarpeste programvareleverandører. Vi velger partnere basert på omfang, leveringssikkerhet, funksjonalitet og utviklingskapasitet. 

Digitale løsninger

Møterom

Møteromsløsninger for digitale møter i en hybrid hverdag. 

Noen er med i møtene via digitale kanaler, mens andre møtes fysisk. For å få til disse hybride løsningene trengs utstyr som er enkelt å bruke, og som fungerer for alle deltakere enten de er fysisk til stede i rommet eller ikke. 

Vi kan hjelpe deg med løsninger som fungerer hver gang, slik at dere kan bruke tiden i møtet på det som er viktig. 

video-mote-2

 

Møterom

AV

Vi kan levere totalløsninger for AV-utstyr og audiovisuelle løsninger til møterommet, alt fra presentasjonssystemer, infoskjermer og interaktive løsninger som er brukervennlige og effektive – og tilpasset deres møterom og behov. 

Digital signage

Har du behov for å vise innhold på digitale flater? Digital signage, eller digital skilting, kommer i ulike former fra de enkleste skjermene til mer avanserte løsninger som støtter interaktivitet eller sanntidsvisning av data. Sammen finner vi den løsningen som passer best for deres behov. 

HVA VENTER DU PÅ?

Legg til rette for samarbeid i en ny arbeidshverdag.