Advania som en IT-partner | Advania
Konsulenttjenester

Norgeseliten valgte Microsoft Dynamics CRM: – For oss var det naturlig å velge Advania som IT-partner

Med Microsoft Dynamics CRM og Advania som IT-partner ønsker Norgeseliten og Berggård Amundsen å kunne hjelpe sine kunder og medlemmer på nye og enda bedre måter.

Norgeseliten er Berggård Amundsens elektrikerkjede. De har som mål å besøke sine 200 medlemmer med nærmere 4 000 ansatte minst én gang i året. Når Norgeseliten snakker med sine medlemmer er det viktig for dem å ha god oversikt over medlemmenes historikk slik at de kan følges opp på best mulig måte.

Etter hvert som Norgeseliten vokste og omfanget økte hadde de behov for å innføre et nytt CRM-system. Geir Syversen, daglig leder i Norgeseliten, begynte å se seg om etter et CRM-system som kunne integreres med Microsoft 365. Etter å ha gjort grundige analyser kom han og Norgeseliten frem til at Microsoft Dynamics var det CRM-systemet som kunne ivareta deres behov på best mulig måte.

– Da vi valgte Dynamics måtte vi finne en partner som kunne hjelpe oss med å implementere dette i vår organisasjon. For oss ble det helt naturlig å velge Advania, sier Syversen.

Kompetanse og bransjekunnskap

Syversen forteller at Norgeseliten gjennomførte møter med flere aktuelle aktører og at Advania skilte seg ut ved å vise at de hadde riktig kunnskap og kompetanse.

– Advania forstår bransjen vår. Vi opplever at de har god innsikt i hvem kundene våre er og markedet vi opererer i. De har god oversikt over hva vi trenger og hjelper oss med å ta kloke valg, sier han.

Microsoft Dynamics CRM kan brukes av en rekke ulike virksomheter med forskjellige behov. Derfor er det viktig at systemet tilpasses hver enkelt virksomhet slik at det fungerer optimalt.

– Det er trygt for oss å ha med Advania i dette arbeidet fordi de har kunnskap om hva vi trenger og hva vi burde vektlegge nå i startfasen, fortsetter Syversen.

Bedre totaloversikt over medlemmene

Geir Syversen og Norgeseliten håper Microsoft Dynamics CRM skal resultere i at de får en enda bedre totaloversikt over medlemmene sine og at systemet skal gjøre innsikt i kundekort enklere og mer tilgjengelig for hele organisasjonen.

– Vårt mål er bedre samhandling om medlemmene våre og at vi ikke mister viktig informasjon dersom det skjer organisatoriske endringer på struktur eller mennesker. Med Dynamics tror vi at vi kan sikre dette på en mer sømløs måte enn vi kunne med vårt gamle CRM-system, sier han.

Den våte drømmen

Kjedekontoret Norgeseliten jobber tett med Berggård Amundsen som grossist. Berggård Amundsen eier kundeforholdet og Norgeseliten eier medlemsforholdet. På den måten er Norgeseliten et middel for at Berggård Amundsen skal nå sine salgsmål.

– Den våte drømmen er å gi Berggård Amundsens salgsapparat den innsikten de trenger i sine kunders informasjon slik at de til enhver tid kan holde seg oppdatert. Det vil for det første gi våre medlemmer enda mer trygghet når de snakker med oss eller med Berggård Amundsen. I tillegg vil det gjøre det mulig for oss å gi medlemmene våre enda bedre støtte fordi de kan stole på at vi har en helhetlig forståelse av deres situasjon, avslutter Syversen.

CRM-systemet og samhandlingsplattformen Norgeseliten nå har implementert skal også danne grunnlaget for en løsning som på sikt skal kunne rulles ut i hele Berggård Amundsen-konsernet.

Relaterte artikler