Et nettverk som tåler en utfordring
Digital arbeidsplass

Et nettverk som tåler en utfordring

For sjømatprodusenten Pelagia er det viktig å kunne konsentrere seg om produksjon og videreutvikling, og det er ikke optimalt å håndtere daglig IT-drift selv. Derfor har de valgt å overlate hele driften til Advania som har vært med helt siden oppstarten i 2014.

– Pelagia har rett og slett ingen IT-avdeling. Advania er IT-avdelingen vår, forklarer Pelagias IT-ansvarlig, Frode Vatne.

 

Når et skip fullastet med fisk er på vei inn til foredlingsanleggene, er ikke nedetid et alternativ. 

– Det er systemer som bare skal fungere IT-messig, for ellers går lasten fra å være menneskemat til å bli dyremat, sier Vatne.


 

IT-strategien starter med fiskebåten

Med sine drøyt 22.000 innbyggere og lokasjon nord for Skottland, er ikke Shetland kjent for å være det mest tilknyttede stedet på planeten.

– Det er et slikt sted hvor du ikke har mobildekning hele veien fra flyplassen og inn til anlegget vårt, sier Vatne.

Fra dag én har betingelsene for selskapets IT-strategi blitt diktert av det åpne hav. Med fokus på produksjon i fem forskjellige land med hver sine utfordringer, har Pelagia jobbet systematisk fra starten av for å imøtekomme den unike utfordringen.

– Om linjene til anlegget på Shetland skulle gå ned, har vi sikret at driften kan fortsette uavhengig av nedetiden.

Fisk som kommer inn til et av de 28 anleggene Pelagia drifter må bearbeides så fort som mulig, enten i form av nedfrysing eller til annen distribusjon. Hvis ikke, rykker fisken nedover på kvalitetsrangeringen.

– Dersom det kommer inn en fiskebåt med 500 tonn fisk, og nettverket er nede på for eksempel Shetland-anlegget, blir det fort kostbart.

Driften opprettholdes – uansett

– I Norge finnes det en fiskebørs der det auksjoneres ut hvor fisken kan selges fra. Den som vinner auksjonen får båten til anlegget og hvis nettverket og styringen av produksjonsutstyret ikke fungerer, er det ingen grunn til å delta på auksjonen. Derfor er alle linjene til Pelagias anlegg sikret med redundans, både i den lokale infrastrukturen, og ut til resten av verden.

– Om linjene til anlegget på Shetland skulle gå ned, har vi sikret at driften kan fortsette uavhengig av nedetiden. Det kan hende du ikke får surfet som vanlig fra kontorets PC, men driften opprettholdes, sier Vatne.

Driften, som er svært sesongbetont, kan være vanskelig å forutsi og avhenger mye av vær og vindforhold på de viktigste fiskeområdene i Nordsjøen.

– Forholdene kan være ganske uforutsigbare, med tanke på at kjøp av fisken kan skje sent på dagen og utløse behov for å hyre sesongarbeidere neste dag, forklarer kundeansvarlig Dag Vaaland i Advania. 

Advania som leverandør har hatt en ekstra spennende oppgave med de eksotiske lokasjonene og strenge krav til produksjonsoppetid:

– Det er selvstendige fiskebåter som fisker og som melder inn fangsten til auksjonen på Norsk Sildesalgslag. Prisene er veldig avhengige av faktorer som for eksempel prisutviklingen i Sør-Amerika, forklarer Vaaland.

Godt samarbeid: Frode Vatne (t.v.) og Dag Vaaland samarbeider godt med å utføre IT-strategien som Pelagia har lagt.

Godt samarbeid: Frode Vatne (t.v.) og Dag Vaaland samarbeider godt med å utføre IT-strategien som Pelagia har lagt.

Hele verden som marked

Selv om Pelagia har sine innkjøpsbaser i Nord-Atlanteren, er markedet for salg spredt utover kloden. Det legger enda en betingelse til på listen: kravet om effektiv distribusjon.

– Mesteparten av omsetningen skjer utenlands, det er enorme kvanta vi snakker om her, sier Vatne. 

For å håndtere disse enorme mengdene, har Pelagia investert tungt i anleggene som håndterer produktene: 

– Vi disponerer stor frysekapasitet i Nord-Europa og vi jobber hele tiden med å modernisere virksomhetene på tvers av hele organisasjonen, forteller Vatne.

Sammen med Advania har de nå bygget et solid fundament for å møte kravene som stilles til en bransje i rivende utvikling og skarp internasjonal konkurranse.

– For oss i Advania, handler det om å bygge en solid grunnmur som Pelagia kan bygge sine tjenester videre på. Den er felles for alle anlegg, og gjør at man raskt kan komme opp med et nytt anlegg og løse problemer som oppstår, sier Vaaland.

Operativt på få dager

En kraftig standardisert infrastruktur gir fordeler som vises på litt utradisjonelle områder, hvorav forretningsutvikling er et av dem. Pelagia har vokst kraftig siden oppstarten og er ennå tungt inne i oppkjøpsprosesser. Når et anlegg er kjøpt opp, gjelder det å få det inn i resten av virksomheten raskest mulig.

– Vi kjøpte et anlegg nå nylig, der salget ble fullført i juni. Tidlig august måtte alt av IT være overført og operativt, inkludert e-post, nettverkslinjer og skytjenester. Det gikk raskt, men målene ble nådd, sier Vatne.

Nå ser de fremover til neste oppgave: Robotisering og Internet of Things (IoT) – som ikke lenger er et buzzord hos Pelagia. Dette har blitt hverdagen for en innovativ næringsmiddelsbedrift. IoT handler om å knytte sammen enheter over internett, la enhetene snakke med oss som brukere, med applikasjoner og med hverandre.

– Det er veldig mange anlegg, og veldig mye som skjer samtidig. Noen av anleggene vi driver har begynt med robotiseringen allerede, det samme med IoT i ulike deler av produksjonen.

Vi driver med prosessoptimalisering, logistikk og jobber med optimalisering av informasjonsflyten som en kontinuerlig prosess. Det frigjør tid internt i virksomheten, der vi jobber i teams på tvers av anlegg og land for å utvikle oss videre, avslutter Vatne.

Merk: Denne kundereferansen ble produsert under tidligere merkenavn Visolit.

 

Relaterte artikler