Sikkerhetsarkitektur og hvorfor det er viktig for IT-sikkerheten
IT-sikkerhet Sikkerhetsarkitektur 26.04.2023

Sikkerhetsarkitektur og hvorfor det er viktig for IT-sikkerheten

 IT-sikkerhet har blitt en viktig del av enhver organisasjons infrastruktur for å beskytte virksomhetens data og informasjon. Som IT-ansvarlig er det ditt ansvar å passe på at dere har sikkerhetstiltak på plass slik at dere er godt rustet mot ulike cybertrusler og angrep. 

Du kan beskrive sikkerhetsarkitektur som en slags grunnmur, og en god grunnmur er nødvendig for et robust bygg. I din kontekst betyr det at god sikkerhetsarkitektur legger grunnlaget for en velfungerende og trygg bedrift. Og på samme måte som et bygg trenger vedlikehold, trenger også systemene dine kontinuerlig overvåkning og vedlikehold.

I denne artikkelen tar vi for oss grunnleggende informasjon om sikkerhetsarkitektur, hvorfor det er viktig, hvordan dere kan bruke sikkerhetsarkitektur som metode for å lykkes med IT-sikkerheten og hvordan dine ansatte skal forholde seg til dette.

Hva er sikkerhetsarkitektur?

Sikkerhetsarkitektur er en planlagt tilnærming for å beskytte organisasjonens informasjonssystemer mot ulike trusler og angrep. Det inkluderer tekniske sikkerhetsløsninger, retningslinjer og prosedyrer. Det er en del av informasjonssikkerhetsstrategien og krever grundige analyser og tilpasninger for å kunne beskytte mot stadig mer komplekse trusler. 

En del av sikkerhetsarkitekturen kan omfatte tekniske sikkerhetsløsninger som brannmurer, kryptering, antivirussystemer og overvåkningssystemer, samt retningslinjer og prosedyrer for å sikre at disse løsningene brukes på en effektiv måte. En viktig del av arbeidet med å sette opp en velfungerende sikkerhetsarkitektur inkluderer å definere, designe og sette opp sikkerhetsløsninger som reflekterer organisasjonens behov for konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av informasjon.

 

 

Hva er en sikkerhetsarkitekt?

En sikkerhetsarkitekt er personen som er ansvarlig for å utvikle og implementere sikkerhetsarkitekturen for en bedrift. Hen er gjerne en erfaren IT-sikkerhetsekspert og skal ha sterke tekniske og analytiske ferdigheter, samt en helhetlig forståelse av bedriftens IT-miljø og risikoprofil. Sikkerhetsarkitekten tar så på seg arbeidet med å identifisere og analysere potensielle trusler, for så å utvikle en plan for hvordan bedriften skal beskytte seg mot trusler og forhindre tap av sensitiv informasjon.

Resultatet etter arbeidet skal bestå av både tekniske og organisatoriske tiltak som skal implementeres for å redusere risikoen for trusler. Sikkerhetsarkitekten trenger derfor også gode kommunikasjonsferdigheter slik at hen kan samarbeide godt med bedriften og få implementert løsningene effektivt. 

Hvorfor er sikkerhetsarkitektur viktig?

Sikkerhetsarkitektur er viktig for å beskytte bedriften mot potensielle trusler og angrep som kan føre til tap av verdifulle data og ressurser. Sikkerhetsarkitektur er en del av en helhetlig informasjonssikkerhetsstrategi som innebærer å ta hensyn til ulike faktorer som nettverksdesign, programvarearkitektur og tilgangskontroll.

Kundene og leverandørene har høye forventninger til hvordan organisasjoner beskytter dataene og informasjonen deres. Konsekvensene av en dårlig tilnærming til sikkerhetsarkitektur kan påføre bedriften store økonomiske tap, men det kan også være tap av kundedata og annen sensitiv informasjon som er med på å svekke bedriftens omdømme og kundenes tillit.

Implementering av passende tilgangskontroll og kryptering sikrer at dataene blir behandlet ordentlig. En god sikkerhetsarkitektur kan også hjelpe organisasjonen din med å opprettholde standarder, fylle juridiske krav og personvernregler, som igjen er viktig for å beskytte organisasjonen mot rettslige konsekvenser og bøter. 

Mer om Advanias tjenester innen informasjonssikkerhet.

Dette bør du gjøre for å forbedre sikkerhetsarkitekturen i bedriften

1 ) Ta en risikovurdering ved å identifisere trusler, sårbarheter og risikoer i systemet som bør beskyttes så fort som mulig. 

2) Implementer retningslinjer og standarder i bedriften som alle må følge for å fylle sikkerhetskravene. 

3) Implementer identitets- og tilgangsstyring for å sikre at dine ansatte kun har innsikt til det nødvendige tilgangsnivået og aktiver tofaktorautentisering for å gi tilgang til systemer og data.

4) Ha overvåkning og logging av alle programmer for å oppdage uønsket aktivitet og sikkerhetsbrudd tidlig.

5) Ta i bruk krypteringer for å beskytte sensitive data og holde de konfidensielle ved både lagring og forflytting.

6) Sørg for at maskinvare- og programvarekonfigurasjoner er optimalisert med brannmurer og annen type beskyttelse for å hindre uautorisert tilgang.

7) Forbered en tydelig beredskapsplan som iverksettes om uønskede hendelser skulle inntreffe.

8) Gjennomfør regelmessig testing og evaluering av sikkerhetsarkitekturen for å sikre at den fortsatt oppfyller alle de nødvendige kravene.

9) Gi regelmessig opplæring av de ansatte for å øke bevisstheten deres om sikkerhetsrisikoene og hvordan oppdage sikkerhetsbrudd. 

10) Ha kontinuerlige evalueringer for å forbedre den eksisterende sikkerhetsarkitekturen og hindre nye trusler fra å nå gjennom.

Les også: Slik øker du sikkerheten på hybridkontoret

Sikkerhetsarkitektur og sikkerhetskultur går hånd i hånd

Det er viktig å huske på at en viktig del av sikkerhetsarkitekturen er nettopp det å involvere de ansatte i organisasjonen din. En god sikkerhetskultur starter med å sørge for at dine ansatte får tilstrekkelig med opplæring innen informasjonssikkerhet. De skal ha tilgang til de nødvendige verktøyene, slik at de selv kan være med på å identifisere og rapportere om potensielle trusler. Sikkerhetskultur kan derfor defineres som organisasjonens verdier, normer og atferd når det kommer til informasjonssikkerhet. 


Dine ansatte må få kontinuerlig opplæring slik at de forstår viktigheten av informasjonssikkerhet, og vet hvordan de kan beskytte sensitiv informasjon. På den måten er de med på å redusere risikoen for sikkerhetsbrudd. Med kontinuerlig opplæring vil de ansatte ha kunnskap om passordhåndtering og kunne det de trenger om phishing og andre former for nettkriminalitet for å unngå å falle for de mange fellene. 


En organisasjon som verdsetter informasjonssikkerhet, har klare sikkerhetsprosedyrer og god sikkerhetskultur. De oppmuntrer ansatte til å ta ansvar for å beskytte organisasjonens informasjon. Konsekvensene av sikkerhetsbrudd kan ikke håndteres dersom ingen i virksomheten er klar over at det har funnet sted. I tillegg til å jevnlig utføre øvelser og opplæring hvor de ansatte får testet sin kompetanse på digital sikkerhet, bør du også sørge for at det finnes en beredskapsplan for hva som skal gjøres dersom uhellet først er ute. 

 

Relaterte artikler

IT-sikkerhet Hvordan oppdage og forebygge phishing?
01.06.2023

Hvordan oppdage og forebygge phishing?

Phishing er en form for nettfisking der svindlere utgir seg for å være pålitelige kilder, og prøver å lure folk til å gi fra seg tilganger eller sensitive opplysninger. Phishing kategoriseres som et cyberangrep, og...