Advania åpner kontor på Lillehammer
Pressemelding

Advania åpner kontor på Lillehammer

Lillehammerregionen utmerker seg med fokus på IT og cybersikkerhet. Når Advania etablerer seg i byen, er det med et team fra avdelingen Advania Cyber Defense Center (ACDC). 

– Noe av det viktigste for oss i Advania er kundenærhet, det er alltid en fordel å være tett på, også geografisk. Lillehammer-regionen utmerker seg med det fokuset næringslivet og kommunene har på IKT og cybersikkerhet, og her ønsker vi å bidra med vår kompetanse, sier administrerende direktør i Advania, Espen Hartz.
 
Gry Elisabeth Sundberg, som har bakgrunn fra Forsvaret, leder kontoret i Lillehammer sentrum med fem ansatte.
– Vi er en del av Advania Cyber Defense Center (ACDC), som er en avdeling i Advania. Som navnet tilsier jobber vi først og fremst med sikkerhet, men vi jobber tett med våre kollegaer i resten av selskapet som leverer produkt-, drifts- og konsulenttjenester innenfor IT, sier Sundberg.
 
Hun berømmer Advania for å satse i en region med mye relevant kompetanse.
– Nå har vi hovedkontor i Oslo og en viktig avdeling for sikkerhet her på Lillehammer. Det handler litt om å benytte seg av god kompetanse der den er. Alt må ikke samles på ett sted. Det fungerer selvsagt greit å samarbeide digitalt på tvers av kontorer, men det å ha et kontor å gå til og kollegaer som du kan møte fysisk og samarbeide med, verdsettes høyt, sier Sundberg.
 

Mye spennende som skjer innenfor cybersikkerhet

Sundberg trekker frem alt det spennende som skjer innenfor cybersikkerhet i Lillehammerregionen, blant annet Cyberforsvaret med sitt hovedkvarter på Jørstadmoen, Kommune-CSIRT, Sikkerhetsfestivalen og næringsklyngen Cyberland. I tillegg er utdanningsmiljøet på NTNU og Norsk senter for informasjonssikring på Gjøvik.
 
– Vi ser frem til å samarbeide med disse miljøene, det kommer til å bli en svært spennende utvikling innenfor dette feltet de neste årene med så mange dyktige aktører samlet i en region, sier Sundberg.
 
Administrerende direktør i Advania, Espen Hartz, ser frem til fortsettelsen.
– Vi er glade for å ha på plass en dyktig gjeng på Lillehammer. De kjenner regionen godt og har svært god kompetanse på sikkerhet, spesielt. Vi bidrar med etterspurt kompetanse i et voksende næringsliv, og vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med de ulike aktørene i området, sier Hartz.  
 
Ta gjerne kontakt med kontoransvarlig i Advania Lillehammer:
Gry Elisabeth Sundberg
Tlf 907 69 922
E-post: gry.sundberg@advania.no.

Relaterte artikler