Bærekraft Pressemelding Cybersikkerhet

Advania deltar i IKT-samarbeid mellom Norge og Sverige: Foreslår omstruktureringskommisjon

Norge og Sverige har innledet et samarbeid innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å bidra til å styrke næringssamarbeidet mellom landene. Som en del av dette initiativet inviterte IKT-Norge en delegasjon av norske og svenske næringslivsledere til å diskutere svensk-norsk samarbeid innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og til å lage et felles arbeidsdokument.

hegeBilde: Hege Støre, viseadministrerende direktør i Advania-konsernet

I tillegg til næringslivsledere fra begge land, var også det norske kronprinsparet til stede på rundebordskonferansen 2.- 4. mai 2022. Fra Advania deltok Hege Støre, viseadministrerende direktør i Advania-konsernet, som blant annet foreslo opprettelse av en omstillingskommisjon for å ta tak i mangelen på kompetanse.

Konferansen ble arrangert av IKT-Norge og den svenske søsterorganisasjonen TechSverige, og 30 bedriftsledere fra Sverige og Norge deltok i rundeborddiskusjonen. Nå skal TechSverige og IKT-Norge sammen lage et felles arbeidsdokument på bakgrunn av innspillene fra rundbordskonferansene, og omsette innspillene til politiske initiativ og krav opp mot begge lands respektive politiske prosesser, som statsbudsjett, stortingsdokumenter m.m.

– Befolkningen er høyere utdannet enn noen gang. Samtidig ser vi et arbeidsmarked i endring og økende etterspørsel etter teknologikompetanse i store deler av arbeidsmarkedet. Det vitner om et misforhold og er en utfordring for vårt fremtidige samfunn. Det er behov for en bredere tilnærming og et større samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor. Det er ikke nok å utvide med kun studieplasser, selv om det selvfølgelig også er høyst nødvendig. Vi har derfor foreslått å opprette et omstillingsutvalg som skal være en videreutvikling av Produktivitetskommisjonen fra 2014, sier Hege Støre.

Mangel på kompetanse og kapasitet innen bærekraft, cybersikkerhet og IT-arkitekter er områder Advania ser på som spesielt utfordrende. Samtidig som utvidet bruk av IT-tjenester hjelper samfunnet med å bli bedre på bærekraft gjennom effektiv utnyttelse av digitalisering, er bransjen også påvirket av bærekraftutfordringene som vil komme. Innen cybersikkerhet er det ikke bare mangel på ferdigheter, men også stor mangel på kunnskap som gjennomsyrer alle politiske ledd. Cybertrusselen endrer det sikkerhetspolitiske kartet og påvirker dermed både den enkelte og viktige samfunnsfunksjoner.

– Vi ser mangel på kompetanse i den vestlige verden, spesielt innen IT-arkitektur, cybersikkerhet og bærekraft. Det er store utfordringer som også blir tøffere fordi disse områdene stadig vokser og blir mer komplekse. Min forventning til dette initiativet mellom Norge og Sverige er at vi sammen skal kunne forstå og beskrive utfordringene på en tydelig måte, men også komme frem til konkrete tiltak. Vi møter de samme utfordringene i begge land og IT-bransjen kan bidra med mye med et felles krafttak.

– Å holde tritt med digitaliseringen er i dag et spørsmål om å overleve, og Advania ønsker å bidra til å styrke vår felles digitale kapasitet i hele den nordeuropeiske regionen, sier Hege Støre.

Les mer om tiltaket på: Bedre og tettere samarbeid mellom Norge og Sverige - IKT-Norge


Om IKT-Norge:
IKT Norge er en uavhengig interesseorganisasjon. IKT-Norges medlemmer er store og små bedrifter fra ulike bransjer over hele landet, med en felles posisjon innen teknologi og digitale løsninger. IKT Norge tilbyr bransjens største nettverk. Les mer på https://www.ikt-norge.no/

Om TechSverige:
TechSverige er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for alle bedrifter i tech-sektoren, med et felles mål om å skape best mulig forutsetninger for en verdensledende tech-sektor i Sverige sammen med sine medlemmer. Les mer på https://www.techsverige.se/

Relaterte artikler