Advania blir del av internasjonalt fagmiljø for å møte IT-trusler
IT-sikkerhet

Advania blir del av internasjonalt fagmiljø for å møte IT-trusler

– Medlemskapet er en viktig anerkjennelse som bekrefter kvaliteten på det vi leverer, sier direktør for Cyber Security i Advania, Wiggo Wilhelmsen. Advania Cyber Defense Center ble nylig godkjent som medlem av den internasjonale standarden First. 

– First er en global gullstandard når det kommer til kompetansemiljøer for hendelseshåndteringsmiljøer (IRT) og IT-sikkerhetsmiljøer. Medlemskapet innebærer en anerkjennelse av våre prosesser og rutiner, og gir oss samtidig tilgang til et internasjonalt miljø hvor vi kan dele erfaringer og samarbeide på tvers om alt som har med cybersikkerhet å gjøre, sier Wilhelmsen.  

 Advania har valgt å gå for et medlemskap i en internasjonal organisasjon fordi mange av kundene opererer globalt, men IT-selskapet har også startet arbeidet med en nasjonal godkjenning knyttet til hendelseshåndtering.  

– Vi ønsker en godkjenning fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) fordi vi opplever større modenhet og høyere forventninger til området enn tidligere. Alle våre kunder skal føle seg trygge på at vi er den rette partneren innenfor cybersikkerhet, noe en sertifisering fra NSM vil bidra til.  

Omfattende ombygging 

I forbindelse med søknaden til First ble det gjort en grundig gjennomgang og godkjenning av alle prosesser knyttet til tjenesten vi leverer, i tillegg har Advania gjennomført omfattende ombygging av lokalene til Cyber Defense Center for å imøtekomme krav til fysisk sikkerhet og adgangskontroll.  

– Vi behandler store mengder sensitiv informasjon, den fysiske sikkerheten er avgjørende for å være en troverdig og trygg partner på tjenesten vår, sier Wilhelmsen. 

Wiggo Wilhelmsen, som har bakgrunn fra ulike etterretnings- og sikkerhetsmiljøer, er godt fornøyd med å ha på plass et Cyber Defense Center som kan møte truslene vi står overfor i dag, og i fremtiden.  

– Vi befinner oss i en helt annen virkelighet i dag med tanke på sikkerhet enn vi gjorde for bare noen få år siden. Selskaper som utsettes for angrep lider store tap, i tillegg ser vi at datanettverksoperasjoner fra kriminelle og statlige aktører er med på å skade kritiske samfunnsfunksjoner. Med dette senteret har vi fått et kampklart digitalforsvar som er parat til å beskytte både kunder og Advania, sier Wilhelmsen.  

For å være best mulig rustet har Advania Cyber Defense Center blant annet etablert tjenesten Security Intrusion Detection and Response (SIDR). 

– Jeg vil si at det å få etablert SIDR er som å gå fra storfugljakt i mørket, til å gjøre det med nattoptikk og hund. Teknologien gir oss en unik innsikt og visibilitet, men kanskje viktigst; menneskene i de ulike seksjonene og deres håndverk sikrer at vi er klare til å møte og håndtere enhver situasjon i det digitale rom.   

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Advania
Wiggo Wilhelmsen, Cyber Security Director
E-post: wiggo.wilhelmsen@advania.no
Telefon: +47 976 45 076 

Bjørn Fegth Holst, Sales Manager Security
E-post: bjorn.holst@advania.no
Telefon: +47 936 22 424