IT-sikkerhet 2022.06.30

Advania internasjonalt sertifisert for å møte IT-trusler

– Dette er en viktig anerkjennelse som bekrefter kvaliteten på det vi leverer, sier direktør for Cyber Security i Advania, Wiggo Wilhelmsen. Advania Cyber Defense Center ble nylig sertifisert av den internasjonale standarden First. 

– First er den globale gullstandarden for sertifisering av hendelseshåndteringsmiljøer (IRT) og IT-sikkerhetsmiljøer. Sertifiseringen innebærer en anerkjennelse av våre prosesser og rutiner, og gir oss samtidig tilgang til et internasjonalt miljø hvor vi kan dele erfaringer og samarbeide på tvers om alt som har med cybersikkerhet å gjøre, sier Wilhelmsen.  

 Advania har valgt å gå for en internasjonal sertifisering fordi mange av kundene opererer internasjonalt, men IT-selskapet har også startet arbeidet med en norsk godkjenning.  

– Vi ønsker en godkjenning fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) fordi vi opplever større modenhet og høyere forventninger til området enn tidligere. Alle våre kunder skal føle seg trygge på at vi er den rette partneren innenfor cybersikkerhet.  

Omfattende ombygging 

First-sertifiseringen krevde gjennomgang og godkjenning av alle prosesser, i tillegg har Advania gjennomført omfattende ombygging av lokalene til Cyber Defense Center for å imøtekomme krav til fysisk sikkerhet og adgangskontroll.  

– Vi behandler store mengder sensitiv informasjon, den fysiske sikkerheten er avgjørende for å være en troverdig og trygg partner på tjenesten vår, sier Wilhelmsen. 

Wiggo Wilhelmsen, som har bakgrunn fra ulike etterretnings- og sikkerhetsmiljøer, er godt fornøyd med å ha på plass et Cyber Defense Center som kan møte truslene vi står overfor i dag, og i fremtiden.  

– Vi befinner oss i en helt annen virkelighet i dag med tanke på sikkerhet enn vi gjorde for bare noen få år siden. Selskaper som utsettes for angrep lider store tap, i tillegg ser vi at datanettverksoperasjoner fra kriminelle og statlige aktører er med på å skade kritiske samfunnsfunksjoner. Med dette senteret har vi fått et kampklart digitalforsvar som er parat til å beskytte både kunder og Advania, sier Wilhelmsen.  

For å være best mulig rustet har Advania Cyber Defense Center blant annet etablert tjenesten Security Intrusion Detection and Response (SIDR). 

– Jeg vil si at det å få etablert SIDR er som å gå fra storfugljakt i mørket, til å gjøre det med nattoptikk. Teknologien gir oss en unik innsikt og visibilitet, men kanskje viktigst; menneskene i de ulike seksjonene og deres håndverk sikrer at vi er klare til å møte og håndtere enhver situasjon i det digitale rom.   

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Advania
Wiggo Wilhelmsen, Cyber Security Director
E-post: wiggo.wilhelmsen@advania.no
Telefon: +47 976 45 076 

Bjørn Fegth Holst, Sales Manager Security
E-post: bjorn.holst@advania.no
Telefon: +47 936 22 424