Bærekraft

Advania lanserer bærekraftsrapport for 2023

Advania lanserer nå sin bærekraftrapport for 2023, som presenterer konsernets felles bærekraftstrategi og beskriver de ulike lands forpliktelser for å oppnå Advanias ambisiøse mål.

Som en ledende IT-tjenesteleverandør i Nord-Europa, spiller Advania en viktig rolle i å fremme bærekraftig utvikling. Konsernet har satt klare mål for sin egen organisasjon og verdikjede, samt en rekke landsspesifikke mål for å imøtekomme lokale behov og forskrifter.

"Advania og teknologibransjen har en sentral rolle i å skape et mer bærekraftig samfunn. Vår forpliktelse til bærekraftig forretningspraksis er avgjørende, og vi vil fortsette å støtte FNs Global Compact og dets ti prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og forretningsetikk," sier Hege Støre, konsernsjef i Advania.

I 2023 opplevde Advania betydelig vekst, både organisk og gjennom strategiske oppkjøp. Ved utgangen av året bestod gruppen av over 4400 høyt kvalifiserte medarbeidere dedikert til å skape bærekraftig verdi gjennom smart bruk av teknologi.

Konsernet tok flere initiativer i 2023 for å integrere viktige bærekraftsmål i sin organisasjon og oppnådde merkbare resultater:

  • Advania Norge implementerte et klimaprogram for reduksjon av klimagassutslipp (GHG) for omfang 1 til 3 med basisår 2023. Målet er å redusere klimagassutslipp i omfang 1 og 2 med 50% innen 2030 og klimagassutslipp i omfang 3 fra innkjøpte varer og tjenester med minst 30% per verdiskaping i samme tidsramme.
  • Et strategisk fokus på å skape et engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø har gitt bemerkelsesverdige resultater i Advania Norge, med en betydelig nedgang i turnover blant ansatte på 10,6% i desember 2023 sammenlignet med 14,3% i desember 2022.
  • Innføringen av "The tech company with people at heart" som det nye merkevareløftet og "Our difference is you" som det nye medarbeiderløftet, er for å harmonisere gruppens merkevarebygging på tvers av alle land.
  • Gjennom året har Advania gjort strategiske oppkjøp og salg. Advania Finland kjøpte Core Service Oys Apple-avdeling, og forbedret dermed sine konsulent- og tjenestemuligheter samt sin status som autorisert produktforhandler. I Sverige kjøpte Advania RTS Group AB, et IT-selskap som spesialiserer seg på digitale transformasjonsprosjekter og driftstjenester.

"Hos Advania anser vi våre ansatte som vår mest verdifulle ressurs — og bærekraft er en sentral del av vår organisasjon. Vi har både evnen og ansvaret for å redusere vårt miljøavtrykk og utnytte teknologisektorens potensial, noe som gjør oss i stand til både å forbedre våre tjenesteområder og hjelpe våre kunder med å bli betydelig mer klimabevisste," avslutter Hege Støre.

 

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lena Riis, CMO, Advania Norge
E-post: lena.riis@advania.no
Mob: +47 922 08 076

Relaterte artikler