Nye kunder

Advania signerer omfattende driftsavtale med Domstoladministrasjonen

Advania annonserer med stolthet at selskapet har inngått en IT-drifts og partneravtale med Domstoladministrasjonen. Den potensielle rammen for avtalen er satt til 900 millioner over en periode på seks år, og bekrefter Advanias posisjon som leverandør av IT-tjenester og løsninger til offentlige sektor.

Domstoladministrasjonen, som støtter 51 domstoler på over 120 lokasjoner, inkludert Norges Høyesterett, Oslo Tingrett og Gulating Lagmannsrett, har valgt Advania som partner for å håndtere en omfattende portefølje av IT-driftstjenester, konsulentbistand og programvarelisenser. Med over 2.000 ansatte og rundt 50.000 eksterne brukere av kjerneapplikasjonene er samarbeidet et viktig skritt for å modernisere og effektivisere utnyttelsen av IT i norsk rettsvesen.

"Denne avtalen er en milepæl for Advania og markerer vår hittil største offentlige kontrakt på driftstjenester. Det er en bekreftelse på vår kompetanse og evne til å møte kravene fra en organisasjon som har store forventninger og ambisjoner om effektiv og fremtidsrettet utnyttelse av IT," sier Hege Støre, Konserndirektør i Advania. "Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med Domstoladministrasjonen, og er gleder oss over å kunne bidra til deres viktige arbeid."

Fra Domstoladministrasjonens side utrykker IT-direktør Isak Sjøflot stor tilfredshet med avtalen:

«Valget falt på Advania fordi de samlet sett leverte det beste tilbudet. Vi ser at de har gode samarbeidsmodeller, og leverer tjenester av høy kvalitet. Vi ser frem til samarbeidet, og har forventninger til at vi gjennom denne kontrakten skal styrke vår operasjonelle kapasitet og fremme effektiviteten i domstolene.»
 

Med denne avtalen styrker Advania sin satsing i offentlig sektor og underbygger selskapets forpliktelse til å levere teknologi og tjenester som møter de høyeste standarder for kvalitet og sikkerhet.

Relaterte artikler