– Vi trenger mer åpenhet i leverandørkjeden
Bærekraft

– Vi trenger mer åpenhet i leverandørkjeden

Årlig utsettes 28 millioner mennesker i verden for tvangsarbeid (ILO, 2022). Åpenhetsloven er viktig for å bidra til å skape transparens i globale leverandørkjeder. Advania Norge er sitt ansvar bevisst, og er medlem hos Etisk Handel Norge for å jobbe strukturert med utfordringene.

- Det er ingen hemmelighet at IT-leverandørkjeden er kompleks, og at det foregår brudd på arbeids- og menneskerettigheter nederst i leverandørkjeden, sier Emilie Halland Braathen, Sustainability Manager i Advania Norge.

Medlem i Etisk Handel Norge

Det første Braathen gjorde da hun overtok roret som bærekraftansvarlig var å melde inn Advania i Etisk Handel Norge. For selv om Advania har lang erfaring med tematikken, var det liten tvil om at det var behov for enda mer strukturert innsats etter at Åpenhetsloven trådte i kraft i år. Som et resultat har vi gjennomført oppdaterte e-læringskurs i aktsomhetsvurderinger for alle ansatte internt, vedtatt en policy for aktsomhetsvurderinger, rutiner og systemer er gjennomgått og det er opprettet et etisk utvalg. 

– Vi har en handlekraftig ledergruppe, det har vært essensielt for at vi på kort tid har klart å løfte arbeidet mange hakk, sier Braathen.

Likevel krever det en helhetlig tilnærming som er tidkrevende. Risikovurderinger skal gjøres kontinuerlig og det tar tid. Som  alle andre selskaper kjenner også Advania på trykket og kravene som kommer fra både private og offentlige kunder, og ønsker å være åpne.

Risikovurderinger i leverandørkjedene

Etisk Handel Norge fremhever interessedialog som et av de viktigste tiltakene selskaper kan gjøre fremover. Trym Merg, partnerdirektør i Advania har tett dialog med produsentene.

Vi har i mange år jobbet med ansvarlig, bærekraftig forretningspraksis i våre leverandørkjeder gjennom vårt medlemskap i Responsible Buisness Alliance (RBA). Som forhandler får vi en plass rundt bordet når 200 medlemmer i elektronikkbransjen diskuterer og bidrar til mer åpenhet i sine verdikjeder.

I RBA sin medlemsportal får Advania tilgang til revisjoner gjort på fabrikkene til sine 15 største leverandører, deriblant HP, Dell, Lenovo, Microsoft med flere. I Responsible Minerals Initiaitve og Workers Plattform arbeides det med konfliktmineraler og rettigheter for arbeidere.

Selskaper trenger mer informasjon

emiliebildeEmilie Halland Braathen (29), Sustainability Manager i Advania Norge
mener at det
trengs mer transparens i leverandørkjedene til alle selskaper.

Til tross for at Advania er erfarne når det kommer til risikovurderinger i leverandørkjedene, er det klart behov for enda mer informasjon og åpenhet i alle deler av leverandørkjeden. Bærekraftansvarlig Braathen prøver å samle så mye informasjon og kunnskap som mulig, blant annet gjennom kurs hos Etisk Handel Norge. 

– Det er veldig lærerikt. På kurs om menneskerettigheter fikk jeg for eksempel en innføring i OECDs seks steg for aktsomhetsvurderinger, og hvordan bedrifter kan arbeide med Åpenhetsloven. Det er også svært nyttig å sparre med andre deltakere om hvordan man skal få til mer åpenhet i leverandørkjedene, sier Braathen.
 

Informasjon om Åpenhetsloven, vennligst kontakt:
Emilie Halland Braathen, Sustainability Manager 

E: emilie.braathen@advania.no
M: +47 416 08 335

Om Advania
Advania er et nordeuropeisk IT-selskap, med røtter tilbake til 1939, med virksomhet i Sverige, Island, Norge, UK, Finland og Danmark, og med mer enn 4000 ansatte totalt. Selskapet hjelper kunder å forbedre sine resultater og være en partner i deres digitale reise, med innovativ bruk av de beste tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester. Advania betjener flere tusen bedriftskunder, multinasjonale selskaper, myndigheter og offentlige institusjoner, og store, små og mellomstore bedrifter i alle samfunnssektorer. For mer informasjon om vårt bærekraftarbeid, besøk www.advania.no.

 

 

Relaterte artikler