Intendia møter fremtidens behov med innovativ teknologi
Kundereferanse Digital arbeidsplass

Intendia møter fremtidens behov med innovativ teknologi

Med over 6000 daglig aktive studenter kjente Intendia på et økt behov for en ny, fremtidsrettet og skybasert plattform. De ønsker å være fremst når det kommer til bruk av innovative IT-løsninger og inspirere andre til å tenke nytt. Advania tok utfordringen på strak arm.

For Intendia var det viktig å finne en trygg, stabil og sikker IT-partner. Ønsket var å få en one-stop-shop for alt som har med IT-drift, Microsoft og sluttbrukerutstyr å gjøre. Det ble utfordrende å forholde seg til mange forskjellige partnere. Kommunikasjon,  arbeidsfordeling og ansvar var utfordrende og gjorde at utvikling tok lang tid. Andreas Karlsen er leder for data og plattform hos Intendia Professional og har virkelig merket fordelene siden overgangen til Advania. 

– Vi er en skole og driver hele tiden med utvikling av nye utdanninger og tekniske løsninger. Studentene bruker mange ulike systemer og applikasjoner, og studerer fra land i hele verden. Sikkerhet og stabilitet på våre løsninger er derfor veldig viktig, forteller han.

For mange partnere, for treg kommunikasjon

I løpet av de siste årene har Intendia gått fra å ha både klasseromsundervisning og e-læring til å nå tilby utdanningene i form av 100 % e-læring.

– Er tjenesten nede, da er også produktet vårt nede, så det er veldig kritisk for oss, sier Karlsen. 

Da Andreas startet i Intendia i slutten av 2021, stod de i en situasjon hvor de måtte skille sine IT-systemer ut av totalporteføljen som var brukt i  Intendia Group. Advania skilte seg ut både på tilbud og kvaliteten på de løsningene de kunne levere. Andreas og Intendia følte seg derfor trygge på at Advania ville være en god IT-partner for dem til å løse utfordringene de stod overfor da, og på veien videre. 

Sikkerhet og automatisering i fokus 

Inge Kjøl, Presales Solution Architect i Advania, forteller at prosjektet har gått bra og at de har klart å få til det de ønsket å få til. Intendia ønsket en moderne og sikker identitetsløsning for sine studenter og ansatte. Det var også viktig å optimalisere flyten fra kunden kjøper en utdanning til hen er inne på læringsplattformen. De trengte også en løsning for drift av klienter og en sikkerhetsløsning for klienter og annen infrastruktur. Dette var hovedelementene i prosjektet, men den største delen av jobben Advania gjorde for Intendia var å flytte dem fra en felles løsning med Intendia-gruppen, og over til en egen plattform. 

– I og med at de nå har 100 % nettbaserte studietilbud trengte de en løsning med mest mulig automatisering, slik at studentene kan komme i gang med nettbaserte kurs uten å måtte ta kontakt med Intendia, forklarer Kjøl.

For Intendia er det viktig å kunne tilby de produktene som studentene ønsker seg, og at den tekniske plattformen støtter dette. Gjennom samarbeidet med Advania har Intendia nå en løsning som muliggjør god samhandling mellom plattformene deres, og en sikkerhetstjeneste som jobber med å fange opp svakheter og drive kontinuerlig forbedring.

– Så langt har Advania tatt over e-post og Microsoft 365-tjenestene, og de har flyttet integrasjonslaget vårt, som tidligere ble forvaltet av et annet selskap, til iBiz Solutions. I tillegg har de ansvaret for hele Azure-plattformen og klienter. Nå har vi en plattform som åpner for bedre brukeropplevelser, samtidig som at det er et grunnleggende sikkerhetsnivå på plass, forteller Karlsen.

Advania har også migrert en stor filserver til Sharepoint og satt opp sikkerhetsregime i SOC (Security Operations Center) og sikkerhetsovervåking innenfor Azure Security. En annen fordel Intendia har merket av samarbeidet med Advania er at det har tvunget dem inn i en rutine som er mer prosessorientert og veldokumentert, noe de påpeker er viktig for dem når de vokser. 

Les mer: 7 steg for å drive virksomhetens digitale forretningsutvikling

Nye prosjekter i sving

Intendia har nå en fremtidsrettet leverandør som kan støtte opp underveis i utviklingen deres og bidra med et bredt spekter av tjenester. Med færre partnere involvert går også utviklingsprosessen smidigere. 

 – Advania er en kunnskapskilde for oss. Det er så mange forskjellige konsulenter i Advania som har hvert sitt område av ekspertise. Når vi har nye initiativer trenger vi ikke lenger å gå ut i markedet og lete etter en aktør, da går vi bare til Advania, sier Karlsen.  

Intendia ønsker å jobbe kontinuerlig med sine partnere og synes det er positivt at Advania kan levere et så bredt spekter av tjenester. Nå snakkes det blant annet om en dataplattform som Advania kan levere. Samarbeidet mellom Intendia og Advania fortsetter, og de har flere initiativer som de ønsker å sette til liv. Sammen skal de finne og utvikle de riktige løsningene for et fremtidsrettet Intendia.