Advania AI

Vi hjelper deg på AI reisen

For å utnytte AI potensiale i din bedrift kreves det god digital forståelse for å unngå fallgruver og vite hvilke løsninger som passer best for dere. Vi har bredden i både kompetanse og løsninger som kan hjelpe deg.

To menn smiler foran PC-skjerm

Er din bedrift klar for AI?

De bedriftene som kommer i gang med AI tidlig, og klarer å bruke det riktig vil få et konkurransefortrinn. Hvor i prosessen er dere? Og ikke minst hvordan jobber dere? Advania kan hjelpe med konsulenttjenester, driftstjenester og løsninger innen AI.

Løs dine forretningsutfordringer med data, AI og automatisering

Å sette seg inn i organisasjonens data er det første skrittet mot kontinuerlig forbedring og optimalisering. Med det fullstendige bildet av prosessene og resultatene dine, vil du bli i bedre  stand til å forutsi, reagere, tilpasse og styrke dine ansatte med evnene til AI og automatisering.

 

 

 

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har et bredt tilbud av tjenester og produkter innen AI

laptop-ikon
AI kartlegging

Med utgangspunkt i bedriftens eksiterende IT miljø og behov kartlegger vi risiko og muligheter for en riktig AI strategi

människor-ikon
Klargjøring

Vi kan hjelpe deg med lisenser og riktig plattform. Hvor moden er teknologien i din organisasjon. Vi gir deg beste praksis for lagring,og prosessering av data, styring av tilgangskontroller og generell sikkerhet for oppstart av AI

 

it-infrastruktur-ikon
Driftsløsning

Advania har lang erfaring med å drifte IT miljø både lokalt og i skyen. Vi er proaktive og kan sørge for høy produktivitet hos dine ansatte til en hver tid

appar-ikon
Tilleggstjenester

Vi har en rekke egenutviklede tjenester som gir våre kunder tilleggsverdi. Vi har utviklet en egen Advania private GPT løsning, en teams Control løsning og innsikt og governance for filer delt i MS 365

Noen av våre løsninger

Kunstig intelligens

Microsoft Copilot?

Microsoft Copilot er en AI-drevet assistent designet for å øke brukervennlighet og effektivitet. Copilot er en tjeneste som kombinerer språkmodeller med organisasjonsdata, og kan hjelpe deg med forskjellige administrative oppgaver. Copilot er integrert i Microsoft-verktøyene Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams, og andre Microsoft-løsninger som Dynamics 365. Copilot følger automatisk Microsofts retningslinjer og prosesser for sikkerhet, samsvar og personvern. 

Advania Private GPT

Advania  GPT er en privat chatbot i ditt miljø. Den er basert på Chat GPT og Azure Open AI teknologi. Fordelen med privat Chatbot er at du kan komme raskt i gang med trygg bruk av AI basert på egen data uten å være redd for at din data kan bli delt med andre. Det er også en fleksibel løsning som kan utvides med gradvis integrering av flere kilder etter eget ønske.

Skyer
les artikkel

Hva kan du bruke AI til?

Kunstig intelligens vil påvirke bedrifter i alle bransjer fremover. Det er derfor viktig at du som leder forstår hva det faktisk innebærer, og hvordan du kan dra nytte av dette. AI er skapt for å automatisere oppgaver og forbedre effektiviteten gjennom kognitive teknologi. Dette kan du dra nytte av ved å la AI gjøre oppgaver som tidligere krevde menneskelig tenkning, redusere manuelt arbeid og forbedre produktiviteten. Hva du kan bruke AI til kan deles inn i tre hovedkategorier: 

Les flere av våre artikler

Digitalisering
16.11.2023

Hvordan lykkes med AI i organisasjonen?

I dag er organisasjoner avhengige av innovative løsninger for å møte utfordringene de står overfor. Her er kunstig intelligens (AI) en gamechanger. Men hvordan kan du implementere og bruke AI på en sikker og forsvarlig måte?

Digitalisering
26.10.2023

Hvordan jobbe mer effektivt med AI?

Store skyplattformer som Microsoft og Google har allerede flere AI-løsninger og funksjoner i sine verktøy. Dette åpner opp for mange muligheter. Men selv om mulighetene er mange - så vet folk flest ikke hvor de skal starte.

Guide
29.09.2023

Hvordan migrere til skyen?

Bedrifter i alle størrelser og bransjer er i ferd med å flytte seg til skyen. For å sikre at denne overgangen er vellykket, er det avgjørende å utarbeide en skystrategi som er skreddersydd for din virksomhet. Strategien vil...

 

Det er enkelt å komme i kontakt med oss.