Norasondegruppen velger Advania som sin IT-partner
Nye kunder 22.08.2023

Norasondegruppen velger Advania som sin IT-partner

Norasondegruppen har valgt sin nye IT-partner i Advania. Det kommunalt eide selskapet får bistand til å drifte sine IT-tjenester slik at de kan ha fokus på sine kjerneoppgaver, nemlig å bidra til at flere mennesker kommer i jobb eller videre utdanning i samarbeid med NAV og næringslivet. 

Norasondegruppen har satt seg som mål å fremme arbeidsinkludering og bidra til å få mennesker tilbake i arbeid eller videre utdanning, men også å tilrettelegge for mennesker som av ulike grunner ikke kan jobbe i det ordinære arbeidslivet. Norasondegruppen har i  tillegg et sterkt fokusert på kvalifisering, opplæring og bærekraft i samfunnet. Som en tjenesteleverandør til både privat og offentlig sektor, tilbyr selskapet arbeidsrettede tiltak, utdanning, språkopplæring og HR-tjenester som oppfølging av sykemeldte og karriereveiledning.  

Norasondegruppen samarbeider med NAV, kommuner og næringslivet for å oppfylle deres oppdrag. I en bransje preget av sterk konkurranse, har de spesielt høye krav til sin IT-partner som kan støtte dem i deres arbeid for videre utvikling. 

Allerede positive tilbakemeldinger

Ingar Brokke, Regional Salgssjef hos Advania Romerike, er fornøyd med å få Norasondegruppen som kunde og forteller at de skal bistå Norasondegruppen med flere IT-tjenester og løsninger. Først og fremst vil de ta seg av Microsoft 365-basistjenester, inkludert kontinuerlig drift, IT-sikkerhet og klientadministrasjon. Dette innebærer også klientsikkerhet ved bruk av Microsoft Intune. Med Norasondegruppens 250-300 brukere og kursdeltakere vil Advania bidra til å drifte og administrere disse. 

Videre jobber Norasondegruppen med en omfattende Visma-løsning kalt ProPlan tiltak, som er implementert i et Azure-miljø. Denne løsningen gir fordelen av å kjøre klient-server-løsningen over internett, redusere implementeringstid og antall nødvendige servere. 

– Vi har allerede ferdigstilt implementeringen og mottatt positive tilbakemeldinger fra de ansatte i selskapet. I tillegg til disse tekniske løsningene, yter Advanias ansatte en omfattende helpdesk og støtte fra kl. 7 til 17 for Norasondegruppen, forteller Brokke. 

 

Relaterte artikler