Stavanger kommune velger Advania som IT-leverandør
Pressemelding Bærekraft 07.04.2022

Stavanger kommune velger Advania som IT-leverandør

Med 60% vekt på bærekraft i tildelingskriterier, har Advania AS blitt tildelt en rammeavtale for levering av PCer med tilbehør til Stavanger kommune. Avtalen har en total verdi på omkring 55 millioner kroner og har en varighet på 2 år, med en opsjon på 1+1 år.

I tildelingskriteriet la kommunen stor vekt på bærekraft og etisk handel, og at dette er etterprøvbart i hele leveransekjeden og i alle innkjøp i rammeavtalen. Advania ble valgt på grunn av selskapets aktsomhetsvurderinger, som er sentralt for arbeidet med blant annet arbeidstaker- og menneskerettigheter i den globale leverandørkjeden.

– Advania har en uttalt forpliktelse til å drive etisk handel. Vi har tydelige prosesser og klare rapporteringslinjer for å ivareta vurderingene som kreves i alle ledd av leverandørkjeden, sier Trym Merg, Director Partner i Advania.

– Vi er svært glade for denne tildelingen, som plasserer Advania blant de fremste IT-leverandørene innen bærekraft. Avtalen er et resultat av dedikert arbeid over lang tid, og vi ser viktigheten av å fortsette dette arbeidet sammen med våre kunder, leverandører og konkurrenter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Espen Hartz, CEO Advania Norge
E: espen.hartz@advania.no
M: +47 930 29 688

Om Advania
Advania er et nordeuropeisk IT-selskap, med røtter tilbake til 1939, med virksomhet i Sverige, Island, Norge, UK, Finland og Danmark, og med mer enn 3500 ansatte totalt. Selskapet hjelper kunder å forbedre sine resultater og være en partner i deres digitale reise, med innovativ bruk av beste tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester. Advania betjener flere tusen bedriftskunder, multinasjonale selskaper, myndigheter og offentlige institusjoner, og store, små og mellomstore bedrifter i alle samfunnssektorer. For mer informasjon, besøk www.advania.com.

 

Relaterte artikler