Undersøk livsløpet
til produktet

I dag bidrar IT-bransjen til sløsing med ressurser, av miljømessige årsaker har vi ikke råd til dette. Det brukes store mengder energi, vann og andre naturressurser i produksjonen av IT-produkter, som etter bare noen år blir til elektronisk avfall. Miljø- og klimapåvirkninger, vannmangel og risikoen for at mange av metallene som brukes blir knappe, er bare noen få eksempler på utfordringene vi står overfor.

AdobeStock_298994381
Tenk på dette før du kjøper

Livsløpstankegang

cases-menu-icon-purple
Kan du bruke
produktet lengre?

Advania tilbyr as a service-løsninger som gjør det enklere for deg som kunde å forlenge levetiden til produktet

laptop-ikon
Hva slags produkt
trenger du?

Husk på at ikke alle dine ansatte trenger en PC med tunge prosessorer. Kartlegg dine ansattes behov først.

sustainability-menu-icon-purple-1
Hvordan er livsløpet
til produktet?

Undersøk livsløpet til produktet. Velg de som er designet for å vare lengre, har komponenter som kan gjenbrukes eller resirkuleres.

eco-reuse-55x55
Hvordan gjenbrukes
brukt IT-ustyr?

Tenk på hvilke materialer og komponenter som blir tatt vare på. Bruker produsenten resirkulerte materialer om igjen i produktet? 

“Det er svært komplekst for både oss og deg som kunde å
finne produkter som er mer bærekraftige. Derfor
jobber vi tett med våre leverandører for å kunne gi deg
mest mulig informasjon.”
Miljø- og bærekraftsertifiseringer av produkter

Finn produkter som er bedre for miljøet

Det kreves mange nye tekniske løsninger og nye samarbeid mellom alle ledd i leverandørkjeden; fra forskning og utvikling til produksjon og bruk – også på forhandlernivå. På sikt vil det dukke opp nye forretningsmodeller der IT-maskinvaren har betydelig lengre levetid, både gjennom service og support samt gjennom innsamling og gjenbruk.

Det finnes imidlertid allerede lavthengende frukter for den som kjøper inn IT og som vil begynne å stille krav til sirkulærøkonomiske løsninger. Å velge produkter merket med TCO Certified eller EPEAT Gold er en god start. Dette betyr blant annet at produktet er designet for lang levetid, gjennom utvalgte materialer og konstruksjon, lavt energiforbruk og garantert tilgang på reservedeler.

En enkel måte å redusere den totale miljøbelastningen på er også å bruke produktet lenger.

Advanias anbefaling:

Velg produkter som er mer bærekraftige. Tenk også på å bruke maskinvaren din lengre, og bruk en returtjeneste slik at produktene kan få et nytt liv. 


Visste du at...
hver nordmann i gjennomsnitt kaster 28 kilo elektronisk avfall hvert år?

 

Heldigvis, blir 74 % av EE-avfallet materialgjenvunnet og 9 % blir forbrent. I tillegg går en del EE-produkter, som hvitevarer og datamaskiner, til ombruk.  

Disse ordene er ganske komplekse. Enkelt forklart betyr gjenbruk eller ombruk  at  komponentene tas fra hverandre og at det som kan brukes om igjen lever videre. Materialgjenvinning er det samme, men komponentene smeltes ofte sammen for å bli et nytt produkt igjen. Energiutnyttelse vil si at produktet brennes og det er det siste vi ønsker i en livsløpstankegang.

*Kilde Miljøstatus, 2022.
AdobeStock_369259348
Viktig å vurdere ved endt livsløp

Gjør dette når du skal gjenbruke eller resirkulere

business-idea-light-bulb-55x55
Gjenbruk er alltid best

Gjenbruk er mer bærekraftig enn resirkulering. Forbrukere blir stadig mer bevisste. Gammelt IT-utstyr er en stor belastning for miljøet, men med gode prosesser kan vi minske miljøpåvirkningen og realisere verdier.

Brukt EE-avfall skal aldri kastes i vanlig søppel

Elektronisk avfall må aldri kastes i vanlig søppel. I dag havner 16-38% av EE-avfall i EU på avveie. Det skal kun leveres hos godkjent aktør, gjenvinningsstasjon eller dagligvare. Som for eksempel NORSIRK. 

hallbarhet-ikon
Advania gjenbruk

Vår returordning for brukt IT-utstyr reduserer forurensing og gir et lavere klimafotavtrykk. Leverer du et produkt inn til gjenvinning hos oss får det lengre levetid et annet sted. Livssyklushåndtering fra Advania gir fordeler for budsjettet og  planeten. 

lock-close-4-55x55
Trygg resirkulering

Vi tar i mot dine produkter i trygge sikkerhetsskap, og sender de til resirkulering. Komponenter som kan gjenbrukes blir tatt vare på. Vi følger retningslinjer for EE-avfall. All informasjon blir slettet. Som kunde skal du føle deg trygg på å velge oss.

AdobeStock_489822360
Miljø- og bærekraftsmerkede produkter

Les mer om sertifiseringer

Vil du prate om produkters livsløp?

Kontakt meg

Sustainability Manager
Sustainability Manager

Emilie Halland Braaathen