Kunstig Intelligens

Microsoft Security Copilot

Din AI-assistent i kampen mot cybertrusler! 

copilot (1)

Hva er Security Copilot?

Security Copilot fra Microsoft er en AI-drevet sikkerhetsløsning designet for å støtte sikkerhetsanalytikere i trusselvurdering og hendelseshåndtering. Ved hjelp av kunstig intelligens og organisasjonsspesifikke data, bidrar Security Copilot til å øke effektiviteten og gi bedre sikkerhetsresultater. 

Security Copilot integreres sømløst med ulike Microsoft-sikkerhetsløsninger og tredjeparts-plugins for å gi relevant informasjon og kontekst til sikkerhetsforespørsler. 

“Security Copilot er det første AI-drevne sikkerhetsproduktet som kombinerer store språkmodeller (LLM) med sikkerhetsspesifikke funksjoner fra Microsoft. Programmet består av en voksende samling sikkerhetsspesifikke ferdigheter, som baserer seg på Microsofts globale trusselintelligens og mer enn 65 billioner daglige syntetiserte signaler. ”
Din nye AI-assistent

Her er noen fordeler ved å benytte seg av Security Copilot:

  • Rask vurdering og håndtering: Security Copilot gjør det mulig å reagere, evaluere og håndtere sikkerhetshendelser i løpet av få minutter.
  • Bistår sikkerhetsanalytikere: Programmet bistår sikkerhetsanalytikere ved å tilby kontekstuell informasjon fra trusselintel og relaterte hendelser.
  • Veiledning gjennom varsler: Gir varsler knyttet til hendelser og gir veiledning for analysens neste steg.
  • Mulighet for dypere undersøkelser: Verktøyet gjør grundige undersøkelser og gir detaljert informasjon om enkeltaktører eller hendelser.
  • Opprettelse av sammenfattende rapporter: Hjelper med å generere sammenfattende rapporter som kan deles med responsgrupper for effektiv håndtering av hendelser.

 

 

Er du interessert? Advania bistår deg!

Advania tilbyr omfattende veiledning og støtte til bedrifter som ønsker å ta i bruk Microsoft Security Copilot. Vi bistår med tilrettelegging for tilgang og gir nødvendig opplæring for å sikre at kundene kan dra nytte av alle funksjonene denne sikkerhetsløsningen har å tilby. I samarbeid med deg sørger vi for at Security Copilot blir sømløst integrert i dine sikkerhetsstrategier!

 

Få hjelp til å komme i gang med Security Copilot.