Kunstig Intelligens

Microsoft 365 Copilot

Frigjør tid og øk effektiviteten med din nye AI-assistent!

copilot (1)

Hva er Copilot?

Microsoft 365 Copilot er en AI-drevet assistent designet for å øke brukervennlighet og effektivitet. Copilot er en tjeneste som kombinerer språkmodeller med organisasjonsdata, og kan hjelpe deg med forskjellige administrative oppgaver. Dens rolle er å assistere og forbedre, ikke erstatte ansattes innsats.

Copilot er integrert i Microsoft-verktøyene Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams, og andre Microsoft-løsninger som Dynamics 365. Copilot følger automatisk Microsofts retningslinjer og prosesser for sikkerhet, samsvar og personvern. 

“Microsoft 365 Copilot representerer fremtidens produktivitet på arbeidsplassen. Med funksjoner som Business Chat og integrasjon med daglige apper, går vi inn i en tid der naturlig språk knytter teknologi tettere til menneskelig potensial.”
Din nye AI-assistent

Hva kan du bruke Copilot til?

 microsoft_office_outlook_logo_icon_145721 Outlook

Du kan få Copilot til å administrere e-postkommunikasjon, og få den til å lese gjennom lange e-poster og gi deg et sammendrag. Du kan også få den til å svare på e-poster på dine vegne, da den lærer seg å forstå hvordan du skriver og kommuniserer.

Microsoft_Office_Word_(2019–present).svgWord

Du kan få den til å sette opp ulike maler for deg i Word. Om du skulle få et dokument på mange sider kan den lage et sammendrag av dokumentet, sånn at du slipper å lese hele. Copiloten er også i dokumentet med deg, skriver for deg og gir deg tips! 

microsoft_power_point_office_logo_icon_145723 Powerpoint

Istedenfor at du skal bruke mange timer på å lage prestasjoner, kan du få AI-assistenten til å lage dem for deg. Du kan også få den til å lage ulike maler, eller få tips til hvordan presentasjonen kan se bedre ut. Slik vil du kunne gjøre presentasjonene klare mye fortere!  

Microsoft_Office_Excel_(2019–present).svgExcel

Copilot kan automatisere datatilgjengelighet og analyse i Excel. Du kan få den til å utvikle kodeanalyser, og du kan spørre om den kan finne mønstre for deg i regnearket. Du kan stille spørsmål om akkurat det du vil, og få den til å gjøre det. 

kisspng-microsoft-teams-office-365-microsoft-office-micros-5cd0b190d544c1.3545819815571808168736Teams

Her kan den administrere og planlegge møter, og ta notater på dine vegne under møtet. Om du ikke har mulighet til å være med i et møte vil du kunne ta opp møtet, eller få den til å lage et sammendrag av hva møtet gikk ut på, og hva dine oppgaver er etter møtet. 

  • Business Chat i Teams

Her kan du spørre om nesten hva som helst - du kan for eksempel si: Finn all data om en spesifikk kunde på skrivebordet, og lag en presentasjon ut av det. Eller du kan få den til å søke i Sharepoint for å finne interne regler, for eksempel hva som gjelder for sykemeldinger. 

 

 

 

 

Hvordan blir du klar for Copilot?

For å maksimere nytten av Copilot er det viktig å ha god kontroll på hvor data lagres. Som Microsoft partner hjelper vi deg med å implementere Copilot, og har utviklet et konsept som gjør deg klar:

 

Få hjelp til å komme i gang med Copilot.