Cybersikkerhet

Accountor er i trygge hender

Det verste sikkerhetsansvarlig Morten Storm Jarnæs i Accountor kan tenke seg, er at viktige data kommer på avveie. For å unngå det, har han valgt SOC, den kraftigste sikkerhetstjenesten som Advania tilbyr. Tilbake får han trygghet og god nattesøvn.

 

Som regnskapsbyrå er sikkerheten til våre kunder det aller viktigste vi jobber med. Sikkerhet er komplekst, og konsekvensene kjempestore. Vi vil for alt i verden unngå å gjøre noe som ødelegger for kundene våre og deres forretning. Med Advania har vi en IT-partner som tenker sikkerhet både for oss og for kundene våre. Det er umulig for oss å ha kompetanse på alt innen sikkerhetsområdet, derfor har vi valgt en partner som til enhver tid kan stille med riktig kompetanse.

Regnskapskonsernet Accountor har over 70 kontorer rundt om i landet og hjelper kunder med både regnskap, lønn, rådgiving, rekruttering, HR-tjenester og inkasso. For 2 år siden tok Storm Jarnæs over jobben som sikkerhetsansvarlig, og siden dag én har han hatt et tett og godt samarbeid med Advania.

Langvarig samarbeid

Historien om Accountor Norge og Advania går hele 20 år tilbake i tid og handler om et tett og nært samarbeid om drift, skyreise og sikkerhet. Med stadig mer av IT-løsningene i skyen, og et mer komplekst trusselbilde, ville Accountor beskytte seg så godt de kunne. Selskapet valgte derfor Advanias Security Operations Center, SOC, en tjeneste som innebærer døgnkontinuerlig overvåkning av IT-miljøet.

– Dette systemet innebærer at våre analytikere sitter og passer på Accountors IT-miljø døgnet rundt. Selve SOC-en er bare et verktøy. Det som er viktig er de kompetente menneskene hos Advania som bruker dette verktøyet, og som overvåker og kan håndtere hendelser hvis noe oppstår, sier Knut Lorns Feragen i Advania.

Men Advania leverer ikke bare sikkerhet til Accountor. De har både servicedesk og IT-drift for selskapet, er rådgiver på programmer og fysisk utstyr - og nå også sikkerhetspartner og SOC-leverandør.

 

En trygg partner

Å jobbe med sikkerhet og IT drift krever et godt og nært samspill, mener Storm Jarnæs. Dette er ikke kompetanse han har internt og må ha full tillit til leverandøren.

– Sikkerhet er et pågående arbeid, og vi er helt avhengige av at vi har eksperter tilgjengelige, og som kan hjelpe hvis hendelser inntreffer. Vi opplever at Advania ligger et steg foran til enhver tid. Teamet i Advania sørger for at alle sikkerhetssystemer alltid er oppdatert, de overvåker trusselbildet ute i verden og setter inn tiltak hvis noe er på gang. Vi trenger dem for å sove godt på natta, smiler han.

Konsernet Accountor Group har finske eiere med egen SOC og egne sikkerhetseksperter. Likevel har det norske selskapet, Accountor AS, valgt Advania som sin sikkerhetspartner.

– For oss har Advania vært en trygg og langsiktig partner. De kommuniserer på en enkel og god måte, er proaktive og lydhøre og gir oss beskjed når det er nye løsninger vi bør tenke på. Det er en stor fordel at de kjenner oss så godt, og vi føler at de har ryggen vår.

Accountor Norge AS

  • Bransje: Regnskapstjenester
  • Hva: Nord-Europas største selskap innen regnskap- og rådgivingstjenester
  • Antall årsverk: 550 i Norge
  • Hvor: 70 kontorer over hele Norge
  • Prosjektet: Sikkerhet, drift og skyløsninger