Skytjenester

En reise til skyen

IT-selskapet ACOS gjorde et strategisk valg og er kommet godt i gang med sin skyreise sammen med Advania som skypartner. De siste årene har det vært en økt etterspørsel etter programvareløsninger (SaaS) blant offentlige og statlige aktører. Derfor besluttet ACOS tidlig å legge om sine produkter til skybaserte løsninger på Microsoft-plattformen Azure.

IT-selskapet ACOS er et markedsledende programvarehus med over 20 års erfaring fra utvikling og implementering av programvare for offentlig og privat sektor. I likhet med Advania satser ACOS på skyen. For to år siden startet de forarbeidet med å rigge sitt produksjonsmiljø i skyplattformen Azure med Advania på laget.

 

– Vårt samarbeid med Advania går langt tilbake. Når vi skulle migrere våre applikasjoner til Azure hadde vi stor nytte av deres rådgivning og ekspertise, forteller Kenneth Glesnes, leder for skydrift i ACOS.


 

Økt etterspørsel etter skytjenester

Glesnes forteller om en voldsom utvikling i markedet de siste årene. Både offentlige og private aktører etterspør skyløsninger og muligheten til å kjøpe programvare som en tjeneste (SaaS).

– Vi som driver med programvareutvikling og hyllevareløsninger har merket et sterkt skifte mot skytjenester. Markedet etterspør nye og bedre måter å få programvaren levert på. De vil ha muligheten til å logge seg inn og ha tilgang på alt de trenger på et sted, forteller Glesnes.

Derfor tok ACOS et strategisk valg og begynte arbeidet med å utvikle nye leveransemodeller for sine tjenester. På denne måten møter de etterspørselen i markedet og tilbyr kundene sine det de faktisk vil ha. 

– I dag handler alle anbud om sky. Organisasjonene vi jobber med ønsker leveransen som en skytjeneste eller at det er en opsjon å få det som en skytjeneste, forteller Torstein Dyrkolbotn, salgssjef i ACOS, og legger til: – Derfor har vi tilpasset vår programvareportefølje slik at den samsvarer godt med andre skyløsninger og skyplattformer.

Agil og effektiv prosess

ACOS gjør skyløftet med Advania som skypartner i ryggen. Hallvard Eide, løsningsarkitekt og rådgiver i Advania, har jobbet tett med ACOS gjennom hele prosessen og understreker viktigheten av det gode samarbeidet prosjektdeltakerne har hatt.

– Vi har strukturert arbeidet gjennom en rekke korte, intensive workshoper. I workshopene har vi guidet ACOS gjennom viktige veivalg og gitt råd. Alle kommentarer har blitt bearbeidet før vi har beveget oss videre til neste fagområde. Underveis har prosessen blitt dokumentert i Azure DevOps. Slik har skyreisen blitt bygget sten for sten, workshop for workshop. Det har fungert veldig bra, forteller Eide.

Organiseringen av arbeidet gjennom en rekke intensive workshops, der både Advanias løsningsarkitekter og ACOS’ tekniske ekspertise har vært til stede, har vært agil og effektiv med beslutningsmøter annenhver dag. Løsningene har blitt nøye dokumentert før implementering og det har ikke vært nødvendig å legge ned mye prosjekttid i forkant av arbeidet.

Økt sikkerhetsnivå

Fremover jobbes det videre med blant annet sikkerhet. ACOS får et økt sikkerhetsnivå med enda bedre løsninger. For å oppnå dette brukes blant annet maskinlæring for å scanne etter trusler. Maskinlæring er også en effektiv metode for å følge med på kostnader og kostnadsutvikling. Dette muliggjør løpende optimalisering av kostnadene, maskinparken, databasen og maksimal utnyttelse av kapasitet (CPU).

– Vi har satt opp en Bastionløsning som gjør det enkelt for utviklerne å nå miljøet. Vi opplever stor merverdi som følge av denne løsningen og en større fleksibilitet inn i plattformen. Større skaleringsmuligheter er et godt eksempel på dette. Nå har vi muligheten til å skalere opp ytelsen på tjenesten som blir påvirket, på bare fem minutter, forteller Glesnes.

Mange er interessert i å flytte til skyen

ACOS har ikke vært alene om å ta et strategisk valg om å flytte til skyen. Advanias rådgivere og arkitekter ser at stadig flere av både eksisterende og nye kunder har et ønske om å migrere hele eller deler av virksomheten til skyen. Til dette trenger de en strategisk partner.

– Vi ser at svært mange nå har behov for driftsløsninger, og det er noe vi har lyktes med å levere. I disse dager rigger vi et helt nytt produksjonsmiljø på Azure-plattformen og nærmer oss klare til å ta imot kunder her, forteller Eide.

Med det nye miljøet er Advania i stand til å ytterligere utnytte teknologien i Azure og mulighetene som bidrar til at samspillet mellom applikasjon og driftsplattform blir optimal.

Investerer i kompetanse

ACOS ser at endringene de har gjort så langt treffer bra i markedet, spesielt med tanke på drift, ettersom kundene i stadig større grad etterspør ulike SaaS-løsninger. De nye programmene og plattformen vil bli fortløpende videreutviklet i tiden fremover.

Salgssjef i ACOS, Torstein Dyrkolbotn, er fornøyd med det strategiske samarbeidet ACOS har med Advania, og opplever at selskapet er godt rustet for å tilby sine ledende løsninger med de driftsalternativene markedet etterspør.

– Det viktigste vi og andre IT-selskaper gjør nå er å investere mer i kompetanse, samarbeidspartnere og teknologi for å bli enda bedre på leveranser av de fremtidsrettede tjenestene kundene våre etterspør, både innenfor programvare og tilhørende optimaliserte driftsmodeller, avslutter Dyrkolbotn.

Merk: Denne kundereferansen ble produsert under tidligere merkenavn Visolit.

Relaterte artikler

Skytjenester NAF - En forlenget IT-arm

NAF - En forlenget IT-arm

Da NAF skulle åpne nytt senter i Bergen, ventet de utålmodig på utstyr som aldri kom. Da tok driftssjef Anders Oulie en telefon til Advania. Klokken 14 dagen etter var 22 skjermer levert på de nye kontorene. – De bare kastet...

Skytjenester VITA - En digital transformasjon

VITA - En digital transformasjon

Digital transformasjon i jakten på den beste kundeopplevelsen. I en bransje med stadig økende konkurranse, har kosmetikkjeden VITA gjennomført et omfattende digitalt transformasjonsprosjekt. Dette for å sørge for at...