Konsulenttjenester

Bane NOR Eiendom

Strategi, sky og eiendom. Dette er historien om Bane NOR Eiendoms skyreise 

Et nytt veivalg. En framoverlent kunde. Og Advanias eget Onsite 365. 

På Bane NOR Eiendoms hovedkontor i Oslo sitter økonomisjef Espen Wikerholmen. Her har han jobbet siden 2018, da han gikk fra konsernselskapet til eiendomsdriften. Selv har han lang erfaring fra andre selskaper og merket raskt at IT-løsningen i Bane NOR Eiendom trengte fornying.    

– Vi hadde en løsning som hadde gått ut på dato. Den måtte oppgraderes for å sikre videre drift sier Wikerholmen.  

Ledelsen i Bane NOR Eiendom var i utgangspunktet godt fornøyde med det gamle systemet. I samarbeid med Advania ble den tidlige løsningen utviklet over mange år. Det gjorde at det knyttet seg stor spenning til overgangen til skyløsning og hvordan dette ville bli.

– Jeg hadde jobbet mye med endringer tidligere, men aldri med et så stort system over så lang tid. Det var mange personer involvert fra begge sider, men sammen klarte vi å holde god fremdrift. Advania traff også godt på estimatet, og alt i alt er vi veldig fornøyde med løsningen, sier Wikerholmen.

Den mest moderne løsningen 

Wikerholmen ønsket seg en mer moderne, skalerbar IT-løsning med kontinuerlige oppdateringer og automatisering, og som enkelt kunne utvikles med nye lag og moduler. Sammen med kollegaene gikk han gjennom ulike tilbydere av eiendomsspesifikke løsninger i Norge og opplevde at Advania var de som hadde kommet lengst på dette området. Valget falt på den skybaserte plattformen Microsoft Dynamics 365, med Advanias OnSite 365 på toppen.  

OnSite 365 er en helintegrert løsning i Microsoft Dynamics 365 Finance. Produktet er utviklet sammen med våre kunder, og vi har lagt stor vekt på hva sluttbrukerne trenger. Samarbeidet med BAne NOR Eiendom har vært produktivt og godt. sier avdelingsleder Christopher Bratlie Herregården i Advania. 

Ledende knutepunktutvikler 

Som landets ledende knutepunktutvikler har Bane NOR Eiendom som mål å utvikle gode steder og bo og jobbe i nærheten av kollektivaksen. Det statseide selskapet utvikler boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller på knutepunktene, og har både togstasjoner, verksteder, kjøpesentre og boliger i porteføljen.  

– Med nesten 1400 bygg, leieinntekter og drift, har vi behov for et moderne rapporterings- og økonomisystem som tar høyde for kompleksiteten i driften vår. Selv om konsernet har en stor IT-avdeling, ble vi et lite team fra oss som jobbet tett med Advania. Vi har hatt en veldig god tone underveis i prosjektet, forteller økonomisjefen videre.  

– Med covid-19 fikk vi noen utfordringer, selv om vi ble veldig gode på Teams. Jeg er glad for at vi besluttet oss for å sitte sammen på faste dager når vi kunne møtes på kontoret igjen. Dette var en effektiv måte å løse ulike problemstillinger på, som også skapte samhold om det felles målet vi jobbet for, forteller økonomisjefen videre.

Fordelen ved skyløsning

Ifølge Bratlie Herregården har Advanias kunder en betydelig innvirkning på produktet. Alle drar fordel av de kontinuerlige oppdateringene og de innovative ideene som produktteamet, konsulenter og andre kunder kommer med. Det er en av de store fordelene ved å gå over til skyløsning. Ved å benytte Microsoft Dynamics 365 Finance i kombinasjon med OnSite som eiendomsløsning, legger Advania og kundene sammen grunnlaget for betydelig automatisering og mer effektive arbeidsmetoder på tvers av organisasjonene.

I disse dager er Advania i gang med å få flere kunder live på OnSite 365-løsningen. Det nyeste fra OnSite er en fullintegrert kundeportal som skal bidra til at leietakerne blant annet kan rapportere, få informasjon om leieforholdet og se fakturaer, slik at prosessen mellom utleier og leietaker blir sømløst. Så mye som mulig skal automatiseres og gå inn i ERP-løsningen uten for mye menneskelig interaksjon. Dette er allerede på plass og rulles ut til flere av Advanias kunder.

– En av de store fordelene for Bane NOR Eiendom er at de nå er på samme moderne løsning som de andre store eiendomsforvalterne. Det betyr at alle får de samme oppdateringene. Hvis DNB har gode ideer for sin løsning, kan Bane NOR Eiendom enkelt ta disse i bruk, sier Bratlie Herregården.

 

MicrosoftTeams-image (11)

Økonomisjef  Espen Wikerholmen i Bane NOR Eiendom foto Jan Inge Haga/Hike

MicrosoftTeams-image (13)
MicrosoftTeams-image (12)

Nye moduler på vei 

I disse dager er Advania i gang med å få flere kunder live på OnSite 365-løsningen. Det nyeste fra OnSite er en fullintegrert kundeportal som skal bidra til at leietakerne blant annet kan rapportere, få informasjon om leieforholdet og se fakturaer, slik at prosessen mellom utleier og leietaker blir sømløst. Så mye som mulig skal automatiseres og gå inn i ERP-løsningen uten for mye menneskelig interaksjon. Dette er allerede på plass og rulles ut til flere av Advanias kunder. 

– En av de store fordelene for Bane NOR Eiendom er at de nå er på samme moderne løsning som de andre store eiendomsforvalterne. Det betyr at alle får de samme oppdateringene. Hvis DNB har gode ideer for sin løsning, kan Bane NOR Eiendom enkelt ta disse i bruk, sier Bratlie Herregården.  

– Jeg hadde jobbet mye med endringer tidligere, men aldri med et så stort system over så lang tid. Advania holdt fremdriftsplanen. De traff også veldig godt på estimatet, og alt i alt er vi veldig fornøyde med løsningen, sier Wikerholmen.

Bane NOR Eiendom 

Bransje: Eiendom 
Hva: Eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge 
Antall ansatte: 150 
Hvor: Hovedkontor i Oslo. Regionskontor i Kristiansand, Stavanger, Bergen. Skien, Trondheim og Narvik 
Prosjektet: ERP-system i sky 
Teknologi: Microsoft Dynamics 365 med Advanias OnSite 365 

   

Relaterte artikler