Skaper bedre kundeopplevelser med datainnsikt
Konsulenttjenester

Skaper bedre kundeopplevelser med datainnsikt

Kort tid etter at Advania bistod Bryn Byggklima med overgang til et komplett system som hjelper de å yte best mulig service for sine kunder, fikk entreprenøren verdifull datainnsikt til å forbedre forretningen. Ved å være proaktive og innføre Dynamics 365 som strategisk støttesystem, tok selskapet i bruk teknologi på en smartere måte, og har unngått at applikasjoner blir et hinder for utvikling og vekst.

Bryn Byggklima er en betydelig aktør innen installasjon og service på klimaanlegg til yrkesbygg i Norge, og er i tillegg fremst i sitt marked innen ventilasjon og kjøling i operasjonsstuer og kjemilabratorium (renluftsteknikk). Siden oppstarten i 1985 har selskapet utviklet en solid forretning med 210 ansatte fordelt på 7 avdelingskontorer på Østlandet.

Klimaanleggene som installeres på byggene må ha god kvalitet, være i god stand og fungere optimalt for at resultatet skal bli bra, både mhp godt inneklima , stabil drift og lav miljøbelastning. Bryn Byggklima er opptatt av at tekniske anlegg skal ha lang levetid, lavt energiforbruk, samt at driftskostnadene skal holdes lave. Derfor har selskapet dyktige serviceteknikere, serviceingeniører og prosjektledere som jobber ute hos kunder med service og vedlikehold.

For å kunne yte den beste servicen og sikre god planlegging, utførelse og oppfølging av alle serviceoppdrag, til riktig tid og sted med de rette dyktige ressurser, er det nødvendig med et godt styringssystem.

Med Dynamics 365 Field Service har Bryn Byggklima fått en komplett løsning som automatiserer servicehverdagen og skaper enda bedre kundeopplevelser.

Muliggjør vekstambisjoner med moderne skyplattform

Standardiseringen til Microsoftplattformen startet med behovet for et nytt Field Service system som bedre understøttet forretningsmodellen til Bryn Byggklima. Med på kjøpet har selskapet fått en fremtidsorientert og skalerbar plattform, og skapt seg et konkurransefortrinn med tilgang til et mye større mulighetsrom, og samtidig forbedret evnen til å raskere tilpasse seg nye behov:

- IT er helt sentralt for å nå våre vekstambisjoner. Teknologien hjelper oss å ligge i forkant og gjøre ting på en smartere måte, frigjøre kapasitet og effektivisere driften av selskapet, sier Øyvind Bryn, leder for teknologiutvikling i Bryn Byggklima.

- Det er viktig å følge med og henge seg på togene som går, og ikke bli stående på perrongen. I skyen er du på en plattform som hele tiden fornyer seg og åpner for nye muligheter. Løsningene i Dynamics 365 gjør oss i stand til å ta datadrevne beslutninger og oppnå strategiske fortrinn, fortsetter han.

Bilde av en arbeidsplass

 

Fokus på utvikling av forretningen

Øyvind Bryn har lang fartstid som teknologileder i selskapet, og er brennende opptatt av å forstå prosesser og roller samt å bruke teknologien til å få det hele til å henge sammen for å oppnå ønsket resultat. Etter at IT-driften ble satt ut, opplever han at rollen som IT-leder har endret seg til å handle om det som er strategisk viktig:

- Det er givende å utvikle selskapet og se hvordan vi kan bruke teknologi for å få en smartere forretning. Det krever mye av organisasjon og ledelse å bytte ut sentrale systemer og forandre prosesser. Vi valgte å starte den reisen før vi ble tvunget til det, og se på det som en investering, forteller Bryn.

Selskapet henvendte seg til Advania for å få nødvendig erfaring og kompetanse til å lykkes med målet om å få den nye løsningen på lufta innen 6 måneder. Det har stått til forventningene, og litt til.


Et samarbeid som har gitt resultater

- Jeg har gjennomført mange IT-prosjekter i Bryn gjennom årene. Prosjektet som er levert av Advania, er levert innenfor en tidsramme og kvalitet som vi ikke har opplevd i tidligere prosjekter” sier Øyvind Bryn, IT-sjef i Bryn Byggklima.

- I møtet med Advania har vi opplevd en sult etter å få bidra med noe, dyktige folk med et stort engasjement og interesse for å løse utfordringen sammen med oss, samtidig som det er høyt fokus på å løfte oss fremover. Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet med Advania, understreker Bryn. Han tror litt av nøkkelen til suksess har vært god struktur og DevOps orientert styring, kombinert med evnen til å være fleksible, lytte og forstå, og rådgi.

Stig Hansen, Senior konsulent Business applications & Data Platform i Advania, har som prosjektleder og rådgiver vært sentral i leveransen hele veien fra utviklingsfasen, implementering og drift, til å gi gode råd innen det videre mulighetsrommet. Hansen, som selv har bransjeerfaring og kjenner til hvordan ting fungerer ute i feltet, er stolt av hva Bryn Byggklima og Advania har fått til sammen:

- Noe av det vi har klart å løse spesielt bra er å koble mennesker og interne prosesser med hvordan teknologien skal løse oppgavene. Det kan være smart å utfordre prosessene, fremfor teknologien, og unngå unødvendige spesialtilpasninger. Ved å ha fokus på resultatet man skal oppnå, og ikke prosessen man bruker for å komme dit, kan man finne raskere og smidigere måter å jobbe på, sier Hansen.

Hvordan finne frem i en jungel av skytjenester?

Det er menneskene som utgjør forskjellen

Overgangen til nytt system involverte alle ansatte, både på kontoret og ute i felten, samtidig. Det gikk veldig bra. Med erfaring fra tidligere prosjekter har Øyvind Bryn erfart hvor avgjørende det er å få folk med seg; involvere, informere, drive opplæring og supportere underveis for å oppnå suksess:

- Denne gangen har vi lykkes med brukeradopsjon i hele organisasjonen og fått folk til å bruke systemet, samarbeide, lære av hverandre og komme med gode tilbakemeldinger, forteller Bryn og understreker viktigheten av å fortsette opplæring og trening av brukerne i takt med at nye muligheter åpner seg:

- Vi har måtte skru litt ned på utviklingstakten med Advania fordi vi gjennom prosjektet har lært så mye om egen organisasjon og ser områder hvor vi må jobbe enda mer med mennesker og prosesser, og opplæring i hvordan vi bruker informasjon og innsikt til det beste for våre kunder, fortsetter han.

Salgsmuligheter servert på et sølvfat

Med Dynamics 365 har Bryn Byggklima fått CRM og feltservice i samme løsning som fanger kundeaktivitetene en gang og gjenbruker dataene gjennom hele kundereisen. Med dette har selskapet oppdaget at de kan bli best i klassen på kundebehandling og samtidig tjene mer penger:

- Den største gevinsten for oss er bedre kontroll og oversikt. Tidligere var det det fort gjort at salgsmuligheter fra utførte oppdrag ble oversett og ikke tatt tak i. Nå kan feltservicemedarbeideren på en enkel måte fange opp og registrere nye servicebehov og salgsmuligheter, imens vedkommende er ute hos kunde. Denne digitaliseringen gjør at vi yter enda bedre service og får enda flere salgsmuligheter enn tidligere. Det har stor verdi for oss, forteller Bryn.

- Med innsikten vi nå har fått er vi også bedre i stand til å ta tak i mulighetene, blant annet med å trene brukene i hvordan de kan bruke innsikten Dynamics 365 gir til å være en proaktiv rådgiver for kunden. Vi har fortsatt mye å utvikle på dette området, men nå vet vi hvor skoen trykker og kan gjøre noe med det. All informasjon kan tas ut i rapporter og snus og vendes på. Det var mye mer tungvint i det gamle systemet hvor vi var avhengig av konsulenter for alt vi ønsket å gjøre, fortsetter han.

All-in-cloud strategi

Overgang til Office 365 var starten på skyreisen i Bryn Bryggklima som har flyttet de fleste filer til Sharepoint og tatt biblioteket i Teams i bruk. Teams er også fullt integrert med Dynamics 365 for den ultimate fleksibiliteten i forhold til samhandling. Alt de har kunne flytte på er migrert til skyen. I dag er det kun økonomisystemet som gjenstår. Planen er å erstatte det med Dynamics ERP:

- Med alt samlet på en moderne skyplattform tror vi at vi kan oppnå enda mer, sier Bryn som ser at selskapet allerede står mye nærmere å kunne realisere sine planer om å utvikle nye verdier for sine kunder.

Skaper nye verdier og bedre kundeopplevelser med IoT og Hololens

- Nå har vi alle muligheter til å skape mer, blant annet innen IoT som vi har snakket om i flere år, men vi ikke kom videre med grunnet begrensningene i den tidligere plattformen. Vi ser også på hvordan vi kan forbedre kundeopplevelsen og gi raskere service på stedet ved hjelp av Remote Assist. Med remote støtte fra en senior kan en servicetekniker løse oppgaver som oppstår der og da, fremfor at vi skal sende en senior senere, forteller Bryn, som er fornøyd med å ha Advania med på selskapets transformasjon:

- Jeg kan trygt anbefale Advania med kompetansen de har på digitalisering av forretningsprosesser og datainnsikt ved hjelp av FieldService og CRM. Det er et morsomt, lærerikt og spennende samarbeid hvor vi har oppnådd ønskede resultater på en god måte med hodet over vannet hele veien. Det er solid, avslutter en tilfreds Bryn.

Merk: Denne kundereferansen ble produsert under tidligere merkenavn Visolit.

Relaterte artikler