Enkel innsikt og rapportering med dataplattform og Power BI
Konsulenttjenester

Enkel innsikt og rapportering med dataplattform og Power BI

Steinprodusenten Lundhs ønsket å digitalisere oversikten over blant annet energiforbruk og utslipp fra anleggsmaskiner. Informasjonen var spredt på flere kanaler, innhentingen ble gjort manuelt og analyse var komplisert. Ny skybasert løsning samlet informasjonen og ga enkel tilgang til nøkkeltall og rapporter. 

Lundhs AS er Norges største eksportør av naturstein. Med over 125 års erfaring og ekspertise i bransjen, har de etablert seg som en innovativ aktør i markedet. 

Utfordring:

Lundhs har store anleggsmaskiner fra Catepillar, Volvo og flere andre kjente leverandører av anleggsmaskiner. Anleggsmaskinene har avanserte sensorer i seg og all bevegelse, produksjon, energiforbruk og utslipp registreres. Lundhs hadde utfordringer med å få oversikt over forbruk fra anleggsmaskiner på en effektiv og automatisert måte. Dataene var spredt over flere kilder og ble innhentet manuelt, i tillegg var innsikt og analyse av dataene komplisert. 

Løsning:

Lundhs ønsket å automatisere prosessen med å samle og rapportere data fra anleggsmaskiner for å få forbedret innsikt og styringsinformasjon. Løsningen ble en rapporteringsløsning som kunne samle dataene på en sentralisert plattform og gi dem enkel tilgang til nøkkeltall og forbruksrapporter. Gjennom å bruke Microsoft Azure Data Factory satte Advania opp en robust dataplattform som daglig samler inn og akkumulerer data fra ulike maskinprodusenter. Dataene blir så lagret i Microsoft Azure SQL databaser, hvor de blir behandlet og tilrettelagt for rapportering. Til slutt blir dataene visualisert i Microsoft Power BI, som gir Lundhs en enkel og god oversikt over sine nøkkeltall.

Resultater:

Med dataplattform og Power BI har Lundhs fått en bedre oversikt over energiforbruk, utslipp og andre vesentlige nøkkeltall i sin operasjonelle drift. Løsningen gjør det mulig å generere dynamiske forbruksrapporter, som bidrar til å øke innsikt og styringsinformasjon om den operasjonelle driften, og forsterker beslutningsgrunnlaget for ledelsen. Siden løsningen er skybasert er den enkelt tilgjengelig hvor som helst og når som helst.  

– Advania hjalp oss med å bygge en skalerbar og pålitelig rapporteringsløsning som gjør det mulig for oss å få en bedre oversikt over dieselforbruk og relaterte nøkkeltall. De var svært profesjonelle og lyttet nøye til våre behov og utfordringer, og kom opp med en tilpasset løsning som passet perfekt til vår virksomhet, sier Marius Torblå, Vice President i Lundhs AS.

Lyst til å vite mer om Power BI?

Se våre webinarer om Power BI og andre forretningsapplikasjoner her. 

Relaterte artikler